Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jak správně přispívat?

Stránka naposledy upravena 16:43, 1 Bře 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Protože příspěvky ve wiki nejsou nikým systematicky recenzovány, byl vytvořen standard, který má pomoci zajistit jejich kvalitu.

  Každý veřejný příspěvek ve wiki musí:

  • dodržovat platné zákony ČR, především Autorský zákon a Zákon o ochraně osobních údajů
  • obsahovat pravdivé informace
  • dodržovat základní typografická pravidla
  • být využitelný v pedagogické teorii nebo praxi, či v odborné přípravě na pedagogickou činnost

  Příspěvek zveřejněný v Kabinetu:

  • musí být autorský
  • pokud je odvozený z jiného díla, musí to umožňovat licenční podmínky použitého díla
  • pokud je odvozený z jiného díla, musí vytvářet přidanou hodnotu pro učitele
  • pokud je přípěvek přímou citací z jiného díla, např. formou embedovaného videa nebo RSS kanálu, nesmí být citovaný zdroj publikován v rozporu s žádným z platných zákonů ČR  

  Příspěvek zveřejněný v Knihovně:

  • musí být věcně správný
  • musí být psán srozumitelně a stylisticky správně
  • musí být původní (nesmí být pouhou kopií jiného, již publikovaného díla)
  • měl by v textu citovat odbornou literaturu podle platných citačních norem s uvedením seznamu citované literatury na konci textu v poznámkách
  • měl by odkazovat na další informace k tématu v literatuře, na Metodickém portálu a jinde na internetu

  Příspěvek zveřejněný ve Sborovně:

  • musí obsahovat vhodné aktivity, metody a formy práce
  • musí respektovat obsah rámcových vzdělávacích programů
  • nesmí obsahovat faktické chyby
  • měl by dodržovat navrhovanou strukturu dle dostupných šablon    
  Informace, jak konkrétně ve wiki editovat nové příspěvky
   
   Obsah Nápovědy WIKI