Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

MKV v AJ 2014-Hodina 3 (Racism and Religion)

Stránka naposledy upravena 23:16, 24 Led 2015 uživatelem Lenka Hessová

  Autor: Pospíšil, Ťupa

  Rozsah přípravy: 

  45 min

   

  Popis přípravy: 

  1.     Aktivita – story

  • Příběh o Ivanovi (Rus)

  Jaké bude mít problémy, když přijde do americké školy- v minulém čase, každý vymyslí jednu větu- první začne a ostatní pokračují po větách a vždy opakují věty všech lidí před ním, když někdo neví, pomůžeme

  Např. ProblémyCold war, Russian accent, Origin, Appearance

   

  • O Čechovi v americké škole          

  (Pozn. Tento příběh začíná od toho, kdo skončil v předchozím příběhu)

  Rus v Americe zažívá skoro to samé jako Čech v Americe

   

  Cíl: minulý čas (opakování) + rozdíl v národnostech téměř není znát

   

  2.     Word football using multicultural terms

  Slovní fotbal na všechny multikulturní pojmy- národnosti, země, jazyky, předsudky (cokoliv, když si to žák obhájí)

  Cíl: vocabulary, notion of multicultural terms

   

  3.     Role play- ve skupinách- národnosti

  Rozdělit žáky do 3 skupin: 

  1. Skupina jen předvádí, 2. Skupina jen slovně, 3. Skupina- jen kreslí

  1. skupina

  • Arab- předvést pantomimou

  2. skupina

  • Japonec- slovně popsat Japonce, nesmí používat šikmé oči!

  3. skupina

  • Rom- nakreslit ale nesmí použít barvu, ani vybarvit!

   

  Závěr Role play-diskuze

  Cíl: speaking, national prejudices

   

  4.     Náboženství

  6 náboženských obrázků- žáci do sešitu napíší, jaký je jaký- pod to box s výběrem co můžou zvolit

  • Buddhism
  • Hinduism
  • Christianity
  • Taoism
  • Judaism
  • Islam

  Cíl: Vocabulary, types of religion

   

  5.     Video

   https://www.youtube.com/watch?v=tHk3hR5gKyw

   

  Závěr: diskuze

  • Co si o tom myslí
  • Hrozí tohle s nějakou jinou národností? Proč?
  • Ať zvedne ruku ten, kdo si myslí, že je to pravda

  Cíl: listening, speaking + critical thoughts on racist statements

   

  Pomůcky:

  Interaktivní tabule (projektor, počítačová učebna)

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ: 8. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské 
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy  Slovíčka, mluvení, poslech, druhy náboženství, kritický pohled na současnou problematiku porodnosti a rasismu 
  Mezioborové přesahy a vazby Občanská výchova, Rodinná výchova, Zeměpis

   

  Zobrazit všechny obrázky

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.