Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Matematické řetízky

Stránka naposledy upravena 11:57, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl:

  Nácvik sčítání a odčítání v oboru do 1000

  Popis aktivity:  SSS[1].bmp   Příloha se vytiskne na tužší papír popř. zalaminuje, rozstříhá nejprve na vodorovné pruhy. Ty pak tvoří jednotlivé řetízky. Poté se pruhy rozstříhají na kartičky, sepnou sponkou nebo gumičkou. Vznikne 15 hromádek. Každá dvojice žáků dostane jednu zasvorkovanou hromádku. Rozloží na lavici do řetízku, začínají vždy červeným číslem (je možné poradit žákům, aby nejdříve pokládali stovky, pak desítky, pak jednotky), zapíší výsledek.

  Kontrola je jednoduchá. Žáci nahlásí učiteli číslo řetízku, t. j. malé čísílko vpravo dole u červeného čísla a výsledek. Učitel zkontroluje podle kartičky (příloha výsledky matematických řetízků).

  Potřebný čas:  Délka aktivity se dá libovolně upravit - žáci si po dořešení jednoho řetízku vezmou další (posílají po lavicích).

  Doporučený věk:  Pro ZŠ, 3. - 4. ročník

   Použit námět a zpracování Ireny Pekárkové

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • nácvik operací sčítání a odčítání víceciferných čísel
  Klíčové kompetence:
  Schopnost rozhodování, rychlé a bezchybné výpočty 
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy:  


   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.