Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Dívčí válka proti chlapcům

Stránka naposledy upravena 09:41, 19 Led 2010 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Procvičení operací s racionálními čísly, řešení jedodušších lineárních rovnic, procent, druhé mocniny a odmociny, příkladů z početní geometrie.
  Popis aktivity: Učitel vyvolá k tabuli dvojici: chlapce a dívku. Oběma zadá stejnou úlohu, kterou začnou současně na tabuli řešit. Kdo provede výpočet rychleji a správně, je vítězem souboje a jeho skupina (chlapci nebo dívky) získává jeho zásluhou bod. Učitel vybere další dvojici a postupně je střídá  až do vyčerpání všech dvojic chlapců a děvčat ve třídě. Body se průběžně sčítají a vítězí skupina, která získala největší počet bodů.
  Potřebný čas: Chce-li učitel vystřídat všechny dvojice, je třeba počítat s větší časovou rezervou. Samozřejmě to závisí na počtu žáků třídy a poměru počtu chlapců a dívek ve třídě.
  Doporučený věk: Lze soutěžit v jakékoliv třídě ZŠ i střední školy.
  Metodické poznámky pro učitele:

  Učitel by měl volit do dovjice soutěžící s přiblížně stejnými matematickými schopnostmi. Úlohy má učitel připraveny a propočítány předem a přiděluje je soutěžícím podle jejich úrovně:  slabší dvojici jednoduché, složitější úlohy těm schopnějším.

  Organizačně se soutěž odvíjí tak, že každá skupina má svoji část tabule, kam se také zapisuje průběžný bodový stav soutěže. 

  Je-li počet dívek a chlapců nerovný, pak soutěž buďto  končí vyčerpáním všech možných dvojic, nebo se žáci z méně početné skupiny objeví u tabule podruhé, ale s jiným soupeřem, který dosud ještě nesoutěžil. 

  Soutěž žáci velmi prožívají, ale kromě fandění jsou žáci v lavicích v podstatě pasivní. Je proto dobré zainteresovat je na průběhu soutěže. Proto vždy když dvojice u tabule spočítá úlohu nesprávně, dává učitel šanci jiné dvojici, která počítala v lavici. Když mají správný výsledek oba, získají oba pro svoji skupinu bod. Když jenom jeden z ní, získává bod on. Šanci takto bodovat dává učitel pouze těm žákům, kteří již u tabule soutěžili. To je motivuje k novému zapojení do soutěže.

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  • užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinnýám číslem, procentem)

  Klíčové kompetence: :

  * k učení : pracují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly      

    * k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postupy     

  *komunikativní - přispívají k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní a účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky

  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 0

   

  Komentáře

  Je zobrazeno 3 z 3 komentářů: zobrazit vše
  Zajímavá aktivita, jen se mi nezdá příliš vhodné rozdělení na chlapce a děvčata a jejich soupeření, zvlášť pokud se snažíme o genderově rovné školní prostředí.
  Zasláno 20:06, 9 Led 2010 ()
  Souhlasím, že Váš pohled má leccos do sebe. Ale takovou hru neopakuje učitel v každé vyučovací hodině. A čas od času je dobré dát chlapcům v soutěži nějakou šanci. V tomto věku mají dívky skoro ve všem v souboji s vrstevníky "navrch" a právě v matematice je jedna z mála šancí podstoupit vyrovnaný souboj.
  S pozdravem všem Boženkám "kníže" Oldřich
  Zasláno 18:38, 10 Led 2010 ()
  hmm .. spíš je to o složení konkrétní třídy :) v mojí devítce kluci jasně vedou (ale oni mají i silnou početní převahu (9 : 2), v osmičce válcují holky kluky i v matice (a tam jsou síly, co do počtu, vyrovnané)
  Zasláno 11:03, 11 Led 2010 ()
  Je zobrazeno 3 z 3 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.