Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Přesměrováno z Sborovna/5Pripravy na vyuku/1.st/Informatika/Píšeme texty v textovém editoru

Píšeme texty v textovém editoru

Stránka naposledy upravena 20:03, 24 Bře 2010 uživatelem Mgr. Lubomír Šára

  Rozsah přípravy: 

  Blok deseti vyučovacích hodin se závěrečným opakováním.

  Popis přípravy: 

  Motivace:

  Texty patří k velmi častému způsobu předávání informací. Budeme poznávat, jak nám pomůže počítač při tvorbě elektronického či tiskového dokumentu. Blíže se seznámíme s textovým editorem OpenOffice - Writer. Budeme psát a editovat texty, pracovat s nástroji textového editoru, hledat a nahrazovat text, formátovat dokument, vkládat do něj obrázky. Soubory budeme ukládat v různých formátech, využijeme ty nejběžnější z nabídky Writeru. Některé vytvořené dokumenty vytiskneme, jiné v elektronické podobě zveřejníme na internetu. Budeme potřebovat umět psát na klávesnici, malovat obrázky a hlavně ukládat práci do svého adresáře.

  Cíle:

  Žák

  • Zrychluje psaní na klávesnici. Orientuje se při hledání písmen, číslic i dalších kláves.
  • Textový editor využívá ke zpracování zadaných úkolů i v jiných vyučovacích předmětech.
  • Vytvoří si vlastní složku, umí ji otevřít.
  • Do složky ukládá své soubory, umí je otevírat a přesunovat.
  • Poznává běžné formáty souborů.
  • Píše samostatně krátké texty. Dokáže v nich opravit chyby a text jednoduše zformátovat.
  • Dokáže svůj text doplnit grafickým prvkem, obrázkem či fotografií.

  Aktivity:

  Vzdělávací období ZV - 5. ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence

  k učení - využití různých způsobů a nápadů k dosažení cíle, vlastní hodnocení k posouzení pokroku

  k řešení problému - samostatné experimentování, volba vhodného řešení

  komunikativní - využití elektronické komunikace

  personální - rozvíjení schopnosti spolupráce se spolužáky

  pracovní - bezpečné a dohodnuté postupy

  Integrace průřezových témat mediální výchova - tvorba sdělení
  Výstupy

  Píše samostatně krátké texty. Dokáže v nich opravit chyby a text
  jednoduše zformátovat.

  Dokáže svůj text doplnit grafickým prvkem, obrázkem či fotografií.

  Další odkaz http://malotridka.ic.cz

   

   

  Klíčová slova
  • Writer
  • dokument
  • editace
  • editor
  • nástroj
  • psaní
  • soubor
  • text