Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Práce s nástroji

Stránka naposledy upravena 18:53, 24 Bře 2010 uživatelem Mgr. Lubomír Šára

  Rozsah přípravy:
  Upravit sekci
  Upravit sekci

  2 vyučovací hodiny

  Popis přípravy:
  Upravit sekci
  Upravit sekci
  Upravit sekci

  Cíle:
  Upravit sekci
  Upravit sekci
  Upravit sekci

  Při práci s textovým dokumentem budeme často používat tlačítka na panelu nástrojů. Při praktických činnostech se s nimi seznámíme. Na počátku hodiny si po spuštění aplikace Writer prohlédneme jednotlivá tlačítka a pomocí místní nápovědy se seznámíme s tím, k čemu slouží. Dále se zaměříme na vyjmutí a kopírování textu, vložení data a času, kontrolu pravopisu, vložení obrázku, uložení dokumentu a jeho otevření, tisk dokumentu, vyhledání a nahrazování slov.

  Aktivity:
  Upravit sekci
  Upravit sekci
  Upravit sekci

  Spustíme si textový editor Writer a nejprve se seznámíme s panelem nástrojů. Prohlédneme si jednotlivá tlačítka a pomocí místní nápovědy zjistíme, k čemu slouží. Tuto činnost provádíme ve dvojicích. Společně napíšeme dvě věty o naší sobotě a vyzkoušíme funkci jednotlivých tlačítek. Soubor uložíme do své složky. Podobně postupujeme u nového souboru neděle. Následuje diskuse se spolužákem, při které si vysvětlujeme funkci tlačítek na panelu nástrojů. Do pracovního listu (Pracujeme s nástroji) každý žák zapíše tlačítka, u kterých rozumí či naopak nerozumí jejich funkci - názvy tlačítek barevně rozliší. V tomto okamžiku přerušíme samostatnou práci a spolu se všemi žáky zkontrolujeme správné pochopení funkce nástrojů.

  Jako opakování je připraven třetí úkol - tlačítka Vyjmout a Kopírovat. Žáci u pracovních stanic mohou vyzkoušet funkci tlačítek v jednom z nově vytvořených souborů. Pro dvojice žáků je ještě připraven čtvrtý úkol - zkopírování a vložení textu, vložení aktuálního data a času. Doplníme nadpis a podpisy, zkontrolujeme pravopis a nově uložený soubor vytiskneme. Listy vystavíme na nástěnce. Vše je podrobně popsáno v pracovním listu (Pracujeme s nástroji).

  Další úkoly jsou již samostatné pro jednotlivé žáky. Nejprve si každý do své složky stáhne potřebné soubory (Zahrada, Odměna, Karlštejn). Poté se učíme vkládat obrázek k textu, text vhodně rozvrhnout, nezapomenout na žádné důležité informace, kopírovat, vymazat, vyhledávat a nahrazovat slova. A samozřejmě ukládat soubory do složky, najít ve své složce potřebný soubor a otevřít ho v textovém editoru.

  Vyučující hlídá konce vyučovacích hodin - vždy nám musí zbýt dostatek času na prezentaci prací žáků pro ostatní spolužáky. Každý žák v závěru tématu do pracovního listu zhodnotí svou práci.

  Pomůcky:

  pracovní list s hodnocením pro každého žáka či dvojici žáků (DUM)

  instalovaná aplikace Writer z balíku OpenOffice na žákovských stanicích

  potřebné soubory k procvičování učiva (DUM) - po instruktáži žáci zvládnou jejich stažení a uložení sami

   

  Další odkaz:
  Upravit sekci
  Upravit sekci

  http://malotridka.ic.cz

  Klíčová slova
  • Writer
  • dokument
  • editor
  • kopírování
  • nástroj
  • panel nástrojů
  • soubor
  • text