Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Psaní a editace textu

Stránka naposledy upravena 18:48, 22 Bře 2010 uživatelem Mgr. Lubomír Šára

  Rozsah přípravy:

  2 vyučovací hodiny

  Popis přípravy:
  Upravit sekci

  Cíle:
  Upravit sekci

  Při práci s textovým editorem Writer využijeme vše, co jsme již umíme - psaní na klávesnici, kopírování, ukládání dokumentů do vlastní složky a otevírání uložených dokumentů.

  Aktivity:
  Upravit sekci

  Nejprve se žáky zkontrolujeme, zda má každý na své pracovní stanici svou složku (nejlépe pojmenovanou svým jménem). Do ní si žáci stáhnou potřebné soubory (hudci, medvědi, doplňovačka). Poté každý žák obdrží pracovní list s úkoly (editace), které má v průběhu obou vyučovacích hodin splnit. Alespoň zpočátku je vhodné připravené úkoly plnit ve dvojici.

  Žáci si spustí nový textový dokument v aplikaci OpenOffice - Writer. V prvním úkolu napíší několik vět s nadpisem (Naše škola), dokument uloží do své složky.
  Ve druhém úkolu si ze své složky otevřou uložený soubor hudci, doplní chybějící samohlásky a pod text vloží nakreslený obrázek houslí. Soubor uloží pod jiným jménem do své složky.
  Třetí úkol je obdobný - po otevření souboru medvedi nahradíme písmeno x správnou souhláskou. Nakreslený obrázek medvěda tentokrát vložíme před text písničky.
  Ve čtvrtém úkolu si otevřeme soubor doplnovacka. V první doplňovačce máme za úkol doplnit jména deseti živočichů a pod doplňovačku vložit namalovaný obrázek jednoho z nich. Do dalších rámečků připravíme podobnou doplňovačku pro své spolužáky, ale tentokrát s názvy rostlin. Spolužáci připravenou doplňovačku vyluští, namalují a vloží k ní obrázek rostliny.

  Po splnění každého úkolu ukončujeme aplikaci Writer, abychom si zároveň procvičili její spouštění. Jakmile žák splní všechny čtyři úkoly, otevře ze své složky uložené soubory  sobota, housle, medvedi, doplnovacka. Ke každému splněnému úkolu si doplní své jméno a všechny soubory představí spolužákům. Svou nejlepší práci vytiskne a vytištěný list zveřejní na nástěnce. Toto předvedení, vytištění a zveřejnění by mělo následovat na konci první i druhé hodiny, každý ze žáků předvede ostatním spolužákům svou práci. V pracovním listu žáci v závěru zhodnotí, jak se jim práce dařila.

  Pomůcky:

  pracovní list s hodnocením pro každého žáka (DUM)

  instalovaná aplikace Writer z balíku OpenOffice na žákovských stanicích

  potřebné soubory k editaci a psaní textu (DUM) - po instruktáži žáci zvládnou jejich stažení a uložení sami

  Další odkaz:

  http://malotridka.ic.cz