Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Příklady z WIKI

Stránka naposledy upravena 14:29, 11 Říj 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  Klasifikace vzdělávacích cílů podle Bloomovy taxonomie je poměrně náročná a řada pedagogogů o ní pravděpodobně vůbec nepřemýšlí. Nemělo by to ani příliš velký smysl, pokud by nepovažovali za pravdivý princip, že u žáků je nutné nejprve rozvíjet nižší úrovně myšlení (kognitivní procesy zapamatování, porozumění a aplikace), aby bylo možné postoupit k rozvíjení  úrovní vyšších (analýza, hodnocení a tvořivá syntéza).

  Je obtížné zatím najít ve Wiki přípravu nebo plán výuky, na níž by bylo možné demonstrovat tento postup pedagogického uvažování. 

  Na plánu výukového bloku Píšeme texty v textovém editoru je možné najít příklady zdařilé formulace výukových cílů. Některé z nich by bylo možno spekulativně roztřídit do kategorií podle Bloomovy taxonomie. Např. cíl "Orientuje se při hledání písmen, číslic i dalších kláves" pravděpodobně odpovídá 1. dimenzi kognitivního procesu (Zapamatovat) a zároveň 3. znalostní dimenzi (Procedurální). Je zde možné rovněž najít cíle, které by pravděpodobně odpovídaly 3. dimenzi kognitivního procesu Aplikovat (Vytvoří si vlastní složku, umí ji otevřít).

  Takové hypotetické poukazování na příklady cílů však nemá žádný smysl. Lepší je pokusit se zamyslet nad tím, zda Bloomova taxonomie může skutečně pomoci stanovit výukové cíle tak, aby při výuce docházelo k rozvíjení všech kognitivních úrovní, tzn. od úrovně čistého zapamatování k vyšším úrovním myšlení, jako je hodnocení či tvořivá syntéza,  a zda rozvoj na úrovních nižších je skutečně předpokladem rozvoje na úrovních vyšších.

  Píšeme texty v textovém editoru by bylo možné rovněž pojmout jako výukový cíl - naučit žáky používat textový editor. Tato velmi komplexní dovednost (znalost)  předpokládá mnoho dílčích dovedností především v senzomotorické oblasti. (Na tomto příkladu je vidět, že pouze s kognitivní doménou si není možné vystačit, což poukazuje na to, že revidovaná Bloomova taxonomie je poněkud redukující.)  Vztáhneme-li vzdělávací cíl naučit žáky používat textový editor na celý proces vzdělávání v rámci prvního stupně ZŠ, znamená to u žáků:

  1. Znalost písmen
  2. Rozpoznávání písmen na klávesnici
  3. Základní znalost funkce klávesnice a monitoru
  4. Základní znalost funkce programu textového editoru
  5. Dovednost psaní (Předpokládá dovednost psaní v textovém editoru zvládání základních písařských dovedností? Je žádoucí aby jí předcházela?)
  6. Koordinace ruky a oka
  7. Motorická zdatnost (pohyb prstů na klávesnici)
  8. Dovednost číst s porozuměním
  9. Znalost symbolů, které využívá textový editor
  10. Orientace na klávesnici
  11. Znalost na první pohled zřejmých funkcí klávesnice (psaní písmen)
  12. Znalost skrytých funkcí (klávesové zkratky, změna modu kláves (Caps Lock, Shift)

  Atd.

  Jedná se o vzdělávací cíle, které jsou pouhým předpokladem pro samotnou dovednost psaní s využitím textového editoru. Cíle 1, 3, 4, 9, 11,12 se samy o sobě týkají pouze zapamatování. Cíl 2 je již aplikací k cíli č. 1. Cíl 8 je již výsledkem rozvoje nejvyšších dimenzí myšlení ve vztahu k cíli 1.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova