Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kopretina čte dětem aneb čtenářská gramotnost v MŠ

Stránka naposledy upravena 06:53, 1 Srp 2012 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Vloženo z modulu Diskuze s laskavým svolením autorky Jaroslavy Bergerové.

  1. PEDAGOGICKÝ ZÁMĚR
  1.1Rámcové cíle čtení v MŠ
  1.2Očekávané výstupy
  1.3Časová organizace
  2. VLASTNÍ PRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY – nabídka činností
  3. VE SPOLUPRÁCI S KNIHOVNOU VINCENCE PRIESSNITZE
  4. VE SPOLUPRÁCI S RODIČI
  4.1Pravidelné čtení v rodině a jeho význam pro dítě
  5. VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
  6. VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI PRODEJNAMI KNIH
  7. PŘÍLOHY:
  7.1Drobné rady pro rodiče: „Co ano a ne při čtení“
  7.2Anketa pro rodiče : „Jak s dětmi čteme doma“
   
  „Pravidelné čtení pomáhá škole plnit její vzdělávací a výchovnou funkci“.
   
  1. PEDAGOGICKÝ ZÁMĚR
  chceme školní vzdělávací program obohatit doplňkovým programem v průběhu celého školního roku, vést děti k lásce ke knize, čtenému slovu, pravidelným předčítáním učit děti jazyku, myšlení, obohacovat jejich paměť a obrazotvornost, upevňovat u dětí vzorce morálních chování, posilovat dětské sebevědomí. Čtením posilovat jazykové dovednosti, všeobecné vědomosti, pokládat základy pro vlastní návyk čtení, předcházet závislosti na počítačích a televizi, a u dětí, kterým nikdo nečte, poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s knihou a psaným slovem.
   
  1.1 Rámcové cíle čtení v MŠ
  -Rozvíjet schopnost přemýšlet, rozvíjet řeč a schopnost komunikovat, podporovat dětskou představivost
  -Formovat čtecí návyky 
  -Učit děti morálním hodnotám, napomáhat při vzdělávání
  -Rozšiřovat znalosti, zlepšovat soustředění
  -Podporovat prosociální vztahy, prohlubovat kamarádství, přátelství, vzájemnou pomoc
   
  1.2 Očekávané výstupy
  -Projevovat zájem o knížky
  -Soustředěně poslouchat četbu
  -Sledovat a vyprávět čtenou pohádku, příběh
  -Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku, příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
  -Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
  -Chápat slovní vtip a humor
  -Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka, ptát se)
  -Na základě čteného příběhu rozvíjet dramatické činnosti, krátké epizody
  -Možnost spolupodílet se na volbě čtených témat
  -Sledovat se zájmem literární dílo, hodnotit svoje zážitky, říci, co bylo zajímavé
  -Odmítnout text, který je dítěti nepříjemný
  -Dodržovat dohodnutá pravidla při předčítání ve skupině dětí
  -Prostřednictvím čtení získat morální poučení, upevňovat kamarádské vztahy 
   
  1.3 Organizace časová
  Doplňkový projekt „Kopretina čte dětem“ je projekt celoroční
   
  2. VLASTNÍ PRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY – nabídka činnosti
  - Zaměříme se na každodenní předčítání 
  -V ranních činnostech budeme děti motivovat k prohlížení leporel a obrázkových knih, vybízet děti k vyprávění o obrázcích, k vyprávění pohádky nebo příběhu podle obrázků v knihách a chvilku věnujeme k předčítání
  -Do ranního kruhu zařadíme čtení na pokračování jak k tématickému bloku pro motivaci k činnosti, nebo pro prohlubování vědomostí, či ke krátkému čtení v příjemné atmosféře jen tak
  -Do ranního kruhu, volných i řízených činností budeme zařazovat rozhovory o domácím čtení v rodině
  -Využijeme i volné chvilky při špatném počasí, kdy děti nemohou jít ven, čtení zařadíme pro celou skupinu nebo jen pro několik dětí, kdy ostatní si hrají, nebo vykonávají jiné činnosti
  -Zařadíme čtení pro skupinu nespavých dětí nebo těch, kteří odcházejí po obědě domů
  -V odpoledních činnostech se bude objevovat předčítání pro jednotlivce, malé skupinky nebo celou skupinu dětí dle tématického plánu, či vlastního zájmu dětí
  -Zařadíme hru Na knihovnu, Na prodejnu knih
  -Uspořádáme prodejní výstavu dětských knih ve spolupráci s prodejnou DOMEČEK v období před vánoci
  -Při pobytu venku navštívíme prodejnu s knihami a zakoupíme společně s dětmi knihu, na které jsme se dohodli
  - Využijeme "Malované čtení" z nabídky, nebo vlastní
   
  3. VE SPOLUPRÁCI S KNIHOVNOU VINCENCE PRIESSNITZE:
  -Zařazovat do měsíčních plánů návštěvu knihovny
  -Seznámit děti s významem půjčování knih a významem čtenářského průkazu
  -Zařazovat do plánu besedy s knihovnicí s předčítáním textů pohádek, o přírodě, o dopravě o ekologii i četbu dětské poezie
  -Poskytnout knihovně výtvarné práce z besed a čtení, fotodokumentací – elektronicky 
   
  4. VE SPOLUPRÁCI S RODIČI:
  - Připravit pro rodiče anketu pro zjištění počátečního stavu čtení doma a na základě výsledku zahájit spolupráci
  - Uspořádat prodejní výstavku knih
  - Ve volných vstupech vyzvat rodiče ke krátkému čtení
  - Rodičům poskytnout informace o tom, „co ano a ne při čtení“
  - Do „Zpráviček“, na www stránky školy, zařazovat informace o knize, ze které mateřská škola právě čerpá čtení pro děti
  - Zadávat dětem domácí úkoly – nakreslit obrázek o čem jsme četli v MŠ, o tom, co četli rodiče dětem -Vytvořit čtenářské průkazy pro děti a realizovat půjčování knih domů, ze kterých rodiče dětem budou číst
  -Na závěr školního roku provést evaluaci domácího čtení i čtení v MŠ - anketa
   
  4.1 Význam pravidelného čtení rodičem pro dítě:
  -Vytváří se pevné pouto mezi rodičem a dítětem
  -Napomáhá při rodinné výchově
  -Podporuje získávání vědomostí od rodičů
  -Podílí se na jeho emočním vývoji
  -Je tou nejlepší investicí do budoucnosti dítěte
  -Upevňují se rodinné vztahy
   
  5. VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU:
  -Uspořádat návštěvu v 1. třídě základní školy a vyslechnout starší kamarády, jak se již naučili číst
  -Uspořádat setkání s žáky 1. třídy v mateřské škole, připravit výstavku knih, seznámit se s tím jak se v průběhu školního roku naučili číst.
   
  6. VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI PRODEJNAMI KNIH:
  -Při pobytu venku navštívit prodejnu s knihami a zakoupit knihu, na které jsme se dohodli.
   
  7. PŘÍLOHY:
  7.1Drobné rady pro rodiče: „Co ano a ne při čtení“
  7.2Anketa pro rodiče : „Jak s dětmi čteme doma“
   
  7.2. ANKETA
  1.Čtete svému dítěti denně ?
  2.Kolik času věnujete čtení dítěti (týdně
  3.Která je oblíbená kniha vašeho dítěte
  4.Má vaše dítě poličku na knihy, místo pro své knížky?
  5.Půjčujete si knihy v knihovně? 
  6.Čte někdo jiný vašemu dítěti kromě vás (a kdo)
  7.Jaké knihy má dítě rádo?
  - leporela 
  - obrázkové
  - veršované 
  – pohádky 
  – encyklopedie
  8.Vzpomenete, jaká byla jeho první knížka - název
  9.Název první knížky, která se vám stala oblíbenou?
  a)Mamka:………………………………………………
  b)Taťka:………………………………………………
  Klíčová slova
  • kniha
  • čtenářská gramotnost
  • čtení