Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Voda, voděnka hladí oblázky

Stránka naposledy upravena 17:16, 21 Kvě 2011 uživatelem Marcela Zajícová
  Obsah
  Žádné titulky
  23. - 27. května 2011
   
  Pedagogický záměr: Seznámit děti s koloběhem vody v přírodě. Seznámení s pojmy potok, řeka, rybník.
   
  Dílčí vzdělávací cíle:
  ·      Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat, ničit.
  ·      Rozvoj a užívání všech smyslů.
  ·      Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou.
  ·      Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije.
  ·      Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
   
  Pomůcky: jeden dlouhý provázek, voda v PET láhvi, hrníčky, misky s vodou, orffovy nástroje, stužka pro každé dítě, masky k dramatizaci písně Modlitba za vodu (holčička, laň, rosnička, poutníci, koníček, ostatní děti – voda), věci, které (ne)patří do potoka, soda, olej, ocet, potravinářská barva, sklenice, led.
   
  Vzdělávací nabídka:
   
  ·      Posílání pramínků (provázku). Děti sedí v kruhu, posílají si pramínek. Vždy, když pramínek pošlou, řeknou kam a proč svůj pramínek posílají.
   
  ·      Rozhovor na téma voda. Co všechno voda dokáže? (Myje, čvachtá, ševelí, zpívá, hasí nejen žízeň, nadnáší). K čemu používáme vodu? Kdo a proč vodu potřebuje? Co by bylo, kdyby vody nebylo? Kde všude je voda? (Kaluž, potok, řeka, vodovodní kohoutek, rosa atd.)
   
  ·      Básnička Potůček
   
  ·      Zvuky vody – jedno dítě je za zástěnou, kde má připravené různé pomůcky – vodu v PET láhvi, hrníčky, misky s vodou, orffovy nástroje, papír apod. Vytváří zvuky pomocí vody nebo pomocí jiných materiálů (krčení papíru, hra na orffovy nástroje). Ostatní děti hádají, jaký zvuk pochází z vody a jaký ne.
   
  ·      Celodenní výlet podél potoka k rybníku. Vodu z rybníku i potoka vezmeme do láhve s sebou do MŠ.
   
  ·      Prohlížení atlasu, globusu. Jak poznáme vodní plochy? Hledání řek, moří, oceánů.
   
  ·      Výlov písmenek. Do vody nám napadala písmenka. Dítě si vyloví písmenko a vymyslí slovo, které začíná (končí) na dané písmenko.
   
  ·      Úprava lidové písně Prší, prší, jen se leje. (Fiedlerová, Dagmar. Cesta Pramínku kolem světa in KAFOMET PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. vyd. Stařeč: INFRA, s.r.o. 2009. 24. aktualizace, PRJ-018.6.ISSN 1801-853X)
   
  Prší, prší, jen se leje
  Studánka se celá chvěje
  a přes malý kamínek,
  náhle spěchá pramínek.
  Spěchá, spěchá do daleka,
  sbírá vody, stále spěchá,
  potok, říčka, řeka
  a on stále spěchá.
   
  Děti běhají za sebou lehce po špičkách, drží stužky, vytvářejí pramínek. Na předem domluvený signál (zvuk trianglu) vytvoří děti dvojici, z pramínku se stává potok, další úder na triangl, vytvoří trojice – to je již řeka a tak dále, až se chytnou za ruce a stužky hodí do kruhu (moře).
   
  ·      Taneční improvizace – tančíme jako voda v potoce, rybníku, v rozbouřeném moři, ve studánce, tančíme jako povodeň, kapky, voda ve vodopádu.
   
  ·      Co viděl pramínek na cestě do rybníku? Pramínek viděl ve vodě i věci, které tam nepatří. Do „vody“ dáme věci (obrázky věcí), které v rybníku (potoku) můžou být a které tam naopak nepatří. Dítěti zavážeme oči, to si vybere jednu věc a snaží se uhodnout o co jde. Třídíme věci, které do rybníku patří a nepatří. Děti vyslovují první (poslední) hlásku věci, která (ne)patří do rybníku. Vytleskáváme názvy jednotlivých věci.
   
  ·      Pramínek v zemi Fantazie (Fiedlerová, Dagmar. Cesta Pramínku kolem světa in KAFOMET PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. vyd. Stařeč: INFRA, s.r.o. 2009. 24. aktualizace, PRJ-018.6.ISSN 1801-853X)
  Pramínek se po cestě do rybníku dostal do země Fantazie.
  Děti mají zavřené oči a učitelka vypráví: „Jak si ten Pramínek spokojeně plynul lesem, narazil najednou do něčeho tvrdého, ale kamínek to nebyl, nebyl to ani velký kámen. Pramínek do té věci vnikl a divil se , co to jen může být. Bylo to veliké asi tak jako dětská židlička, ale židlička to nebyla, protože to mělo jen jednu nohu, židlička má přeci čtyři. Na té jedné noze byla jakási hlava, jako hlava obrovské houby, ale ta hlava byla nějak hranatá, jako střecha domku. A měla dokonce i nějaká okna. Okna ve střeše, jedno, dvě, tři okna, no viděl to už někdy někdo? A když Pramínek tu podivnou věc prozkoumal, vytekl zase z těch tří oken a spěchal dál. Má před sebou přece dlouhou cestu kolem světa. Možná na té cestě uvidí spoustu takových podivných věcí.“ Dětí si představu nakreslí a pojmenují.
   
  ·      Pokusy s vodou
  o       Lupou pozorujeme a srovnáváme vodu z vodovodního kohoutku, rybníku, potoka.
  o       Výroba Šampaňského
  o       Pozorování kostky ledu na slunci.
  o       Plave na hladině nebo klesá ke dnu? (Jednotlivé věci pokládáme na hladinu a pozorujeme zda se potápí či plují po hladině.)
   
  ·      Hry venku (podle počasí činnosti přesouvat z herny na školní zahradu).
  o       Stavba lodi z přírodního materiálu (šišky, kůra, listy, klacíky).
  o       Hry s vodou.
   
  ·      Kdo chodí pít k lesní studánce? Dramatizace písně Modlitba za vodu.
   
  ·      Písnička Voda, voděnka.
   
  ·      Básnička Děda vodník
   
  ·      Grafomotorika – vlnky na rybníku (vlnovka)
   
  ·      Pracovní listu Kudy k rybníku (Bludiště)
   
  ·      Pracovní list V rybníce
   
  ·      Spolupráce s rodiči. Děti společně s rodiči vytvoří větu doplněnou obrázky na téma VODA.