Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

PRV2 (Nová škola - duhová řada)

Stránka naposledy upravena 20:29, 21 Srp 2011 uživatelem Pavlína Hublová

  Obsah stránky:

  Tematický plán

  Září 

  Škola (Naše škola; Co děláme ve škole; Cesta do školy + orientace v plánu okolí školy; Dopravní prostředky)4-7/6-11


  Říjen 

  1. Opakování - škola; Ájin zpravodaj-/12-13

  Podzim (Na procházce v lese; Význam lesa; Podzimní les; Savci v podzimním lese)8-17/14, 16-20


  Listopad 

  Ptáci (Stěhovaví ptáci; Ptáci a jejich hnízda;  Domácí ptáci;20-21, 51, 54-55/21, 62-63

  2. Opakování - Podzim; Ájin zpravodaj-/24-25

  Rodina (U nás doma -  máma a táta, moji příbuzní)24-25/26-27


  Prosinec 

  3. Opakování - Rodina; Ájin zpravodaj-/30-31

  Ovoce - zelenina22-23/22-23

  Blíží se Vánoce, vánoční zvyky34-35/39


  Leden 

  Domácí zvířata chovaná pro radost28-29/29

  Náš svět  (Měsíc po měsíci; Kalendář; Části dne; Svět se mění40-45/40, 50-54

  7. Opakování; Ájin zpravodaj-/56-57


  Únor 

  Co lidé dělají-/55

  Zima (Zvířata v zimě)32-33/41

  5. Opakování; Ájin zpravodaj-/42-43

  Zdraví (Naše tělo)36/38/44


  Březen 

  Jaro (Květiny na jaře; Stromy na jaře; Jaro u vody; Jarní les)46-50/58-59

  Jaro (Hospodářská zvířata)52-53/60-61

  Léto (Prázdniny v přírodě; Statek v létě; Léto v lese)

  52-56, 58-59, 62-63


  Duben 

  8. Opakování; Ájin zpravodaj-/64-65

  Zdraví (Být zdravý; Nemoc a úraz; Naše zdraví)37-39/45-47

  6. Opakování; Ájin zpravodaj-/48-49


  Květen 

  Rodina (Rodinné oslavy; Pomáháme si + cizí lidé)26-27/28

  4. Opakování; Ájin zpravodaj-/36-37

  Léto na louce60-61/66

  9. Opakování - Léto; Ájin zpravodaj68-69


  Červen 

  U vody (Ryby; U vody)18-19, 57/15

  Domov (Místo kde žijeme; Naše vlast)30-31/32-35

  Kamarádi přírody-/67

  Závěrečné opakování-/70  Použité učebnice

  • Štiková, V.: Já a můj svět - prvouka pro 2. ročník, Nová škola;

  • Štiková, V.: Já a můj svět - prvouka pro 2. ročník - pracovní sešit, Nová škola.


  Výstupy z školního vzdělávacího programu

  • vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
  • pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
  • rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině  
  • rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
  • odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
  • projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
  • využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě
  • seznámí se s kulturními či historickými památkami regionu,
  • uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, zvycích a o práci lidí
  • pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
  • roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
  • provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti  
  • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
  • dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
  • chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
  • uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
  • reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
  Klíčová slova
  • Prvouka
  • tematický plán
  • člověk a jeho svět

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   prvouka2.pdf
  Žádný popis
  78.91 kB20:30, 21 Srp 2011Pavlína Hublová