Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

PRV1 (Nová škola - duhová řada)

Stránka naposledy upravena 19:36, 21 Srp 2011 uživatelem Pavlína Hublová

  Obsah stránky:

  Učebnice

  Fukanová, J., Štiková, V.: Já a můj svět (prvouka pro 1. ročník). Nová škola 2007.

  Ukázka (září)

  1. Ve škole (Jsem školák; Naše třída; O přestávce; Ája poznává školu; Když jde Ája do školy) ... 4-8
  První opakování - Ve škole ... 9

  Výstupy

  Žák:
  • umí popsat cestu ze svého bydliště do školy, okolí školy a svého bydliště a seznámí se s možným nebezpečím v nejbližším okolí
  • pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
  • rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
  • seznámí se názvy různých povolání a pracovních činností
  • učí se toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků1
  • uvědomuje si časové údaje při řešení různých situací v denním životě
  • učí se uplatňovat elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka společnosti,
  • pozoruje viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
  • učí se uplatňovat základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky2
  • seznamuje se se zásadami bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných3
  • uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
  • učí se reagovat adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

  Bohužel nemohu zatím najít v upravovatelném formátu, tak alespoň ke stažení v pdf.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   PRV - 1r.pdf
  Žádný popis
  68.91 kB19:36, 21 Srp 2011Pavlína Hublová