Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Samostatná tvorba

Stránka naposledy upravena 10:13, 7 Zář 2010 uživatelem David Pokorný
  Obsah
  Žádné titulky

  Metoda rozvíjející úroveň: Syntéza a tvorba

  Charakteristická činnost žáka:

  • samostatně vytváří slovesné (výtvarné, hudební, dramatické, taneční) dílo s respektem k vyjadřovacím prostředkům oboru a danému tématu, formě, technice
  Charakteristiská činnost učitele
  • inspiruje
  • motivuje
  • vytváří podmínky
  • stanovuje kritéria hodnocení tvůrčí činnosti
  • povzbuzuje
  • hodnotí podle dohodnutých kritérií
  • organizuje prezentaci výsledků tvorby
   
  Publikováno v:
  • DOUBKOVÁ, Anna; TOMEK, Karel. In Personální rozvoj školy. KAFOMET. 1. vyd. Stařeč: INFRA, s. r. o. 2009. Základní dílo. ODB-002.6. ISSN 1804-0373.
   
  Příklady využití v praxi z Metodického portálu:

  Digitální učební materiály:

  Z lodního deníku fénického obchodníka (ZV) autor: Roman Anýž
  Základy redakční práce (GV) autor: Michal Černý
  Hromadná korespondence (ZV) autor: Milan Šimek

  Články:

  Měsíc hudebně tvořivých experimentů (ZV) autor: Petr Drkula
  Projekt EduArt (ZV) autor: Jroslav Vančát
  V začarovaném lese (ZUV) autor: Petr Drkula
  Knížky naší třídy (ZV) autor: Zdena Effová
  Taxonomické skupiny organismů a ekosystémy (ZV) autor: Ludmila Bílková

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova