Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Seminární práce

Stránka naposledy upravena 10:13, 7 Zář 2010 uživatelem David Pokorný
  Obsah
  Žádné titulky

  Metoda rozvíjející úroveň: Syntéza a tvorba

  Charakteristická činnost žáka:

  • strukturovaná práce k nějakému specifickému tématu
  • shromažďuje informace a podklady
  • provádí analýzu
  • pozorování
  • dokumentování
  • zobecňuje
  • formuluje závěry
  • prezentuje
  Charakteristiská činnost učitele
  • stanovuje témata
  • určuje rozsah práce
  • konzultuje metody práce, struktur
  • průběžně povzbuzuje
  • doporučuje literaturu, zpracování
  • organizuje prezentaci
  • stanovuje kritéria hodnocení práce
  • hodnotí podle daných kritérií
   
  Publikováno v:
  • DOUBKOVÁ, Anna; TOMEK, Karel. In Personální rozvoj školy. KAFOMET. 1. vyd. Stařeč: INFRA, s. r. o. 2009. Základní dílo. ODB-002.6. ISSN 1804-0373.

   

  Příklady využití v praxi z Metodického portálu:

  Digitální učební materiály:

   

  Články:

  Seminární práce - součást profilové maturitní zkoušky (GV) autor: Jaroslava Ježková
  (Sebe)hodnocení dějepisného referátu a seminární práce (GV) autor: VÚP Praha
  Metody práce s různými druhy informací v přírodovědných předmětech (GV) autor: Iva Kubištová
  Košů není nikdy dost (OV) autor: Iva Trefilová
  Systém hodnocení klíčových kompetencí založený na hodnocení testů a aktivit žáků (GV) autor: VÚP Praha
  Jak žili moji předkové (GV) autor: VÚP Praha

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova