Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Referát

Stránka naposledy upravena 10:12, 7 Zář 2010 uživatelem David Pokorný
  Obsah
  Žádné titulky

  Metoda rozvíjející úroveň: Syntéza a tvorba

  Charakteristická činnost žáka:

  • shromažďuje informace k danému tématu
  • vybírá podstatné
  • vytváří myšlenkovou strukturu
  • formuluje myšlenky
  • prezentuje
  Charakteristiská činnost učitele
  • vybírá támata
  • navrhuje témata
  • doporučuje informační zdroje
  • stanovuje rozsah
  • stanovuje kritéria hodnocení
  • stanovuje pravidla prezentace referátu
  • hodnotí podle zadaných kritérií
   
  Publikováno v:
  • DOUBKOVÁ, Anna; TOMEK, Karel. In Personální rozvoj školy. KAFOMET. 1. vyd. Stařeč: INFRA, s. r. o. 2009. Základní dílo. ODB-002.6. ISSN 1804-0373.

   

  Příklady využití v praxi z Metodického portálu:

  Digitální učební materiály:

  Schéma pro přípravu referátu (ZV) autor: Roman Anýž
  Rady ke zpracování referátu o knize (ZV) autor: Tomáš Sokolář

  Články:

  (Sebe)hodnocení dějepisného referátu a seminární práce (GV) autor: VÚP Praha
  Renesance v Itálii (OP) autor: Jaroslav Kodejš
  Chemikův horoskop (GV) autor: Ivan Bárta
  Metody práce s různými zdroji informací v přírodovědných předmětech (GV) autor: Iva Kubištová

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova