Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Poplach v Kovářské uličce

Stránka naposledy upravena 08:54, 7 Pro 2009 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Autor: Václav Řezáč

   

  Ilustrace:  Karel  Čapek

   

  Žánr: příběhová próza s dětským hrdinou

   

  Žánrová forma díla: povídka

   

  Věková skupina: starší školní věk

   

  Téma: střet třináctiletého chlapce Františka Severýna s panem Bočanem, krádež, pátrání, pravda vyjde najevo

   

  Děj:        Pan Bočan, majitel hokynářství, u nějž Frantík vypomáhá, je velice nelidský a podvodný člověk, který nemá slitování s lidskou chudobou. Naopak. Tento pan Bočan vlastní zelenou knížku, do níž si zapisuje dluhy svých zákazníků. Frantík přišel na to, že navíc těmto chudákům do knížky částky připisoval. Jen co si své tušení víceméně ověřil, rozhodl se, že to tak nenechá a pana Bočana o knížku připraví. Jednou v noci se tedy vypravil knihu ukrást. Jeho výprava nebyla bez následků, jelikož jej sledovala kočka, která svým vniknutím do krámu oknem způsobila rámus. Hokynář hned zburcoval policisty i všechny sousedy. Když však vyšlo najevo, že pozdvižení způsobila kočka, stal se středem posměchu.

   

                  Frantík knížku schoval pod velký kámen. Ta však zmizela. Frantík dostal strach.Svůj čin prozradil dědečkovi a panu Uvarovi, kteří se postavili na jeho stranu a v případu mu pomáhali.

   

                 Ráno, když Bočan zjistil, že mu jeho podvodná knížka chybí, dostal strach. Věděl, že jí někdo má a o jeho podvodech ví. Snažil se zloděje vypátrat. Dostal se však do začarovaného kruhu, protože ztrátu nemohl nahlásit policii a naopak někdo mu stále dával najevo, že ji má. Pokud na někoho padlo podezření pan Bočan mu pěkně zavařil. Vzal si do hlavy, že knížku mu ukradl pan Kolísko a protože mu tento muž dlužil mnoho peněz, dal mu ultimátum. Buď mu dá své auto, nebo jej požene k soudu. Panu Kolískovi nezbývalo nic jiného než své auto, své živobytí, Bočanoví dát. Panu Bočanovi to však nestačilo. Vyhodil z nájmu bez jakéhokoliv důvodu chudou a nemocnou  žebračku. Ta při odchodu slabotou a zimou upadla do ledové řeky. Frantík zde zrovna pomáhal panu Charouskovi chytat ryby, když v tom uviděl tonoucí stařenu. Hned jí pospíchal na pomoc a spolu s panem Charouskem ženu zachránili, zavolali lékaře a vše nahlásili na policii.

   

                 Najednou Frantík  pocítil velkou lítost nad svým činem. Připadl si vinen neštěstím pana Kolíska i žebračky Halíkové.

   

                 Pan Bočan se rozhodl, že si v novém autě zajede na výlet. Uvarov mu však pěkně zavařil a při kontrole auta pospojoval nesprávné drátky. S Frantíkem napsali plakát a pověsili jej na Bočanův krám, aby celá ulice o jeho výletě věděla. Ráno, když se hokynář vypravoval na výlet, celá ulice již stála před krámkem a čekala, co se udá. Auto však nějak špatně jelo. Nakonec narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Tímto činem se pan Bočan dostal na policejní stanici. Zde vyšel najevo podvod s autem pana Kolíska, dále pokus o sebevraždu žebračky, která měla nájem zaplacený, a přesto jí vyhnal, a nakonec vyjdou najevo i podvody se zelenou knížkou, kterou má policista Brejcha u sebe. I když v knížce nezůstal jediný list, protože je dětí, jež knížku zpod kamene vzali, vytrhali, přece jen Frantík dva schoval, které do Bočanova krámu přiletěli jako papírové vlaštovky. Tak přišel pan Bočan o povolení k obchodování. Frantova krádež vyšla najevo, ale i komisař chlapcovo jednání  dobře pochopil.

  Role dětské postavy: Franta cítil nespravedlnost. Snažil se pomoci druhým, přestože sám nebyl bohatý. Toužil po spravedlnosti. Byl schopen riskovat pro cizí lidi. Dokázal se vcítit do problémů a trápení jiných. Svou statečností a chytrostí nakonec svého cíle dokázal. Věděl, že se má na koho obrátit a za pomocí blízkých a známých dokázal potrestat křivdy.

   

  Vyprávěcí situace: vypravěčem je autor

   

  Hodnoty: Čtenář se může identifikovat s Frantou, s jeho odhodláním pomoci, s jeho schopností empatie, ale i s dobrodružstvím, které prožil. Stejně tak citlivý čtenář pochopí rozdíl mezi bohatstvím a chudobou, mezi podvodem a spravedlností. Tyto vysoké hodnoty, na nichž je dílo založeno, mohou dítěti obohatit jeho žebříček hodnot. Dokáže je ztotožnit s dnešní dobou a rozlišovat správné jednání od nesprávného.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova