Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

O letadélku Káněti

Stránka naposledy upravena 15:23, 2 Pro 2009 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Autor:          Bohumil Říha

   

  Ilustrátor:    Helena Zmatlíková

  Žánr:            Příběhová próza s dětským hrdinou

   

   

  Věková skupina: mladší školní věk

   

  Téma:          Hlavním tématem je život chudých vesnických dětí a jejich touha po dobrodružství, hlavně po létání.

   

   

  Postavy:       Hlavní postavou je chlapec Vojta, který svou odvahou a nebojácností jen srší. Touží se stát pilotem. Další důležitou roli v jeho životě hraje jeho setra Anežka, kamarád Pepíček Slámů, pes Kociánek, pilot Hejduk, děda a babička Kozelkovi

   

   

  Modelové situace, vnichž se čtenář ocitá, odpovídají životě dětí na vesnici v dřívějších dobách. Dnešní děti, přehlcené věcmi a informacemi, se asi s dobou, v niž příběh probíhá a s její chudobou, neztotožní, ale situace, které děti prožívají pro ně mohou být velkým zážitkem, a to především pro děti s nebojácnou povahou a touhou po dobrodružství. Některé úryvky, ale i ilustrace, kde jsou děti v chudých šatech a bosky, čtenáři přiblíží tehdejší život děti. Jedna příhoda vypráví o tom, jaká vzácnost bylo například jízdní kolo. Má jej jen Pepíček, a aby ho nezničil nebo si neublížil, může ho vozit jen po dvorku.

   

                       Dnešní chlapec si velice oblíbí odvážného hrdinu Vojtu. Jistě by také rád ve svých osmi letech letěl letadlem nad celými Pekly až k babičce do Koniklece. Také pro věčně ustrašeného Pepíčka se stal Vojta vzorem. I on letěl a naučil se jezdit na kole. Společně s Anežkou chodili tajně do hangáru, kde je mrzutý děda Kozelka nerad viděl. Později se však seznámili s pilotem Hejdukem, který jim dovolil jeden let. Především Vojta si lítání natolik oblíbil, že dál chodil tajně do hangáru a tajně létal. Jednou společně doletěli až k babičce, kde to všechno prasklo. Hejduk se o jejich tajemství dozvěděl a nebyl příliš nadšený. Když se však blížila letecká přehlídka a jeho letadlu se nevstrčil podvozek k přistání, kdo jiný, než naše děti, jej mohl zachránit? Za odměnu mohly děti letět na přehlídce, kde nakonec vše vyšlo najevo před obyvateli Pekel i jejich rodiči.

   

   

                       Určitě se najde i čtenář, který se někdy setkal s chlapcem, jako je Pepíček. Možná mu bude nejprve k smíchu, což si vyslouží za svůj přehnaný strach z odvážných věcí. Snad jej bude i litovat, že je jalo třasořidka . Rodiče se o něj stále bojí. Varují jej i před obyčejnými věcmi. Je však nutno říci, že Pepíček v příběhu prošel největší změnou ze všech postav. Z malého slabého chlapce se stal druhý odvážný Vojta. A Pepiček byl na svou proměnu patřičně hrdý (na rozdíl od rodičů).

   

                      

   

                       Nejen oba chlapci, ale i Anička se může stát idolem malé čtenářky, a to pro své chlapecké vlastnosti a povahu, odvahu, statečnost a zvědavost.

   

   

  Vypravěč: autor

   

  Jazykové a stylistické

   

  prostředky:zdrobněliny – černý kastrůlek, děvenka, samotinká,  dětská řeč, dialogy postav

   

                       : jednoduché věty

   

                       : vyprávěcí slohový postup, popis postav i epizodních např. školníka

   

                       : slang a výrazy z letectví- hangár, podvozek, vrtule se rozrejdily,  jména letadel Káně, Čáp, Sokol, o nichž mluví jako o lidech ( je to dříč )

   

                       přirovnání: Visí ve vzduchu jako vánoční ozdoba. Letadlo za nimi jako vosa za čmelákem

   

                       čas: krátká etapa života dítěte

   

                       prostor: Pekla, letiště, hangár, ve vzduchu, u babičky

   

  Hodnoty:        Nejen nahlédnutí do života tehdejších dětí, ale hlavně radost z obyčejných věcí. Touha po dobrodružství. Děti si vážily toho mála, které měly. Nepotřebovaly k životu televizi, ale pohyb a zážitky. Už jen to, že si dnešní dítě tuto knihu přečte, má svůj smysl. Díky ní si může uvědomit, kolik jej za dveřmi domu může čekat dobrodružství a zážitků. Také rozdílné povahy dětí mu budou jistě blízké.

   

   

   

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova