Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Broučci

Stránka naposledy upravena 21:57, 28 Lis 2009 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Autor: Jan Karafiát

  Ilustrace: Jiří Trnka

  Žánr: autorská pohádka

  Pohádkové prvky: Svatojánští broučci mluví, žijí, chovají se, zažívají stejné radosti i starosti, běžné životní situace a zlomy jako lidé.

  Ve značné míře se objevují náboženské prvky. Vše, co se v životě stane, pochází od Boha.

  Poslání Broučků, kteří ve dne spí a v noci svítí lidem lampičkami.

  Broučci žijí jako lidé, mají svatbu, přátele, žijí v domečku, maminka uklízí, vaří, tatínek pracuje a plní své poslání. Ženy a muži mají své role jako v lidském světě.

  Broučci se létají dívat na lidi do kostela, na zahradu.

  Denně se modlí.

  Věková skupina:    předčtenářské období a mladší školní období

   

                                   Brouček je (ve značné části knihy) právě v tomto věku. Čtenáři tak s ním mohou prožívat všechny jeho každodenní zážitky, kdy zlobí maminku nebo seká dobrotu. Chodí za svou kamarádkou Beruškou a jejími rodiči Kmotříčkem a Kmotřičkou a tetou Janinkou. Celý jeho život od dětství až po svatbu s Beruškou, smrt rodičů i Janinky, narození potomků a vlastní život mohou malí čtenáři srovnat se životní dráhou svých rodičů či jejich vlastní.

   

  Specifické uměl.

   

  prostředky:- náboženské výrazy, modlitby (Hospodine)

   

  -          často se opakující rituály např. každoroční chystání zásob na zimu, zateplování chaloupky

   

  -          zastaralé výrazy (čeládka, ponocný)

   

  -          archaismy - jest

   

  -          reinkarnace – Když zemře brouček, vyroste z něj chudobka.

   

  -          Detailně popisuje roční období, přírodu a hmyz

   

                                   prostor: les, louka, chaloupka Broučka, Berušky, Janinky, kostel, zahrada u lidí

   

                                   vypravěč: autor

   

                                   postavy:hlavní postava – Brouček

   

                                               vedlejší postavy – Beruška, maminka a tatínek, Janinka,

   

                                               kmotřiček a kmotřička, Broučkovy děti

   

                                   epizodní – lidé – velká paní, Elinka, Pavlík, Fréda nebo další broučci – Verunka, Verunek aj.   

   

                    styl. postupy: většinou vyprávěcí ale i popisný (popis chaloupky, louky      kostela)

   

                                   : časté dialogy mezi postavami, přímá řeč a citoslovce

   

                                   : změněný slovosled (Tatínku, už slunko zapadá.)

   

                                   : filosofická, poučná sdělení do života: „ Aj, poslouchati lépe jest nežli obětovati.“

   

   

  Význam díla: Přiblížit čtenáři život hmyzu. Dítě přirovnává samo sebe k Broučkovi. Prožívá s ním jeho život a může se do něj vcítit. Brouček je příkladem typického dítěte. Občas je neposlušný, za což vždy pyká. Rodina je velmi slušná, skromná a vychovaná ve víře v Boha. Jejich víra je velmi silná a stejně tak působí na čtenáře. Buď ji přijme a je schopen představit si, že existuje nějaká nadpřirozenost mezi nebem a zemí a pokud bude poslušný a pokorný k ní, jeho život bude správný a šťastný, nebo ji zavrhne či nepochopí. Proto si myslím, že dnešní děti, které se již tolik nesetkávají s vírou v Boha jako v době, kdy kniha vyšla, možná toto dílo nenadchne.

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova