Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Montessori pedagogika

Stránka naposledy upravena 09:52, 17 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Alenou Sapíkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte, plně koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku. Je to program aplikovaný ve vyspělých státech i rozvojových zemích. Mezinárodně je zcela kompatibilní a děti při stěhování v různých zemích přecházejí ze školy do školy bez adaptačních potíží. Program je vhodný i pro děti s handicapem.
  Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.
  Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

  Doporučená literatura:
  • KOPŘIVA, P. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála 2006. ISBN 80-901873-7-4.
  • MONTESSORI, M.  Tajuplné dětství. Praha : SPS, 1998. ISBN 80-86189-00-7. 
  • ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal.  Praha : Portál, 1997.

  Odkazy:

  Klíčová slova
  • alternativní pedagogika
  • montessori pomůcky
  • vzdělávací systém