Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Alternativní pedagogické směry

Stránka naposledy upravena 09:25, 15 Črvn 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Michaelou Gondekovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Alternativní školy - jsou školy, které se částečně nebo zcela liší cíli, učebními obsahy, formami, metodami a celkovou organizací školního života od státních a veřejných škol. Nejedná se zde pouze o změny v administrativě, proces změny je zde náročnější, je třeba přesvědčit všechny, kteří se na výchově a vzdělávání dětí podílejí, aby změnili svůj přístup k práci, přehodnotili svůj způsob myšlení.

  "Alternativní školy jsou ty, které pracují na základě partnerského přístupu k dětem a respektu k jejich individuálním potřebám. Jde tedy o školy, které se vyznačují jistou pedagogickou specifičností ve srovnání s většinou škol běžných.

  Pojem alternativní škola se začal objevovat zhruba v 70. letech 20. st. k označení škol, které se snažily vyhovět požadavkům alternativních životních stylů nespokojených s organizací a obsahem veřejného školství. Mezi alternativní směry však jsou dnes zařazovány i ty, které vznikaly již počátkem 20. st. v rámci reformního pedagogického hnutí" (Vališová, 2007, s. 95 - 96).

  Alternativní pedagogické systémy:

  Použitá literatura:

  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-90-247-1734-0.
  Klíčová slova
  • alternativní
  • alternativní pedagogika
  • pedagogické směry