Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Legislativa ŠvP

Stránka naposledy upravena 09:46, 11 Kvě 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Jiřinou Svobodovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Od roku 1996 platila vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě. Byla odstraněna vyhláškou č. 224/2005 Sb., kterou se s účinností k 1. 7. 2005 zrušily některé vyhlášky v působnosti MŠMT . V současné době tedy neexistuje žadná vyhláška, která by se zabývala otázkou škol v přírodě komplexně.

  Podmínky pro řízení, organizaci a pobyt dětí ve škole v přírodě tak nyní upravují některé vyhlášky a paragrafy níže uvedených zákonů.

  • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
  • Zákon 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
  • Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
  • Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, • Vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,
  • Vyhláška MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních,
  • Vyhláška MZ č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
  • Metodický pokyn dne 22. prosince 2005 Č.j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

  Použité zdroje a literatura

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova