Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Waldorfské školy

Stránka naposledy upravena 08:13, 21 Črvec 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Michaela Gondeková,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  • vychází z ANTROPOSOFIE - nauka o člověku
  • zakladatelem je Rudolf Steiner, který vybudoval roku 1919 první školu pro děti dělníků z továrny na cigarety Waldorf Astoria - odtud název
  • vyučování probíhá v jednotlivých epochách
  • děti jsou hodnoceny slovně
  • využívají se tvořivé a námětové hry
  • školní rok se řídí jenotlivými slanostmi roku a rituály
  • důraz je také kladen na esteticko-výchovné činnosti, zpěv a ruční práce
  • velkou měrou se podílí na životě školy rodiče dětí
  • WŠ mají vlastní systém vzdělávání učitelů

  Použité zdroje a literatura:

  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-90-247-1734-0.
  Klíčová slova
  • Waldorfská škola
  • alternativní pedagogika