Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Povinnosti školy

Stránka naposledy upravena 14:37, 5 Kvě 2014 uživatelem Pavlína Hublová
  Toto heslo bylo založeno Jiřinou Svobodovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Povinnosti školy

  Škola vysílající své žáky na školu v přírodě je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:

  •  termín a místo jejího konání (nahlásit datum zahájení, ukončení a přesnou adresu ubytovacího zařízení),
  • počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,
  • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou (majitel objektu potvrdí, že má vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu – nedokládá rozbor; pokud má vodu z vlastní studny či jiného individuálního zdroje dodá potvrzení hygieny, že zdroj byl označen jako zdroj pitné vody a kopii provedeného rozboru s výsledkem)
  • způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce (například celodenní stravování zajištěné provozovatelem objektu).
    

  Doplněk [1]:

  Směrnice věnovaná škole v přírodě

  - není povinnou směrnicí školy. Její vypracování a používání je však vhodné.
   
  Text směrnice, který je přístupný např. na webových stránkách školy, zaručuje minimálně následující:
  • zákonní zástupci mají neustále k dispozici kompletní informace o podmínkách účasti dítěte nebo žáka ve škole v přírodě,
  • zaměstnancům školy jsou trvale přístupné informace o tom, jaká práce je v rámci školy v přírodě vykonávána, za jakých podmínek; dále o tom, jaký je stanovený postup v případě možných neplánovaných událostí (např. onemocnění, úraz dítěte),
  • ředitel školy zajistí účelný nástroj řízení a kontroly, pomocí kterého aplikuje obecná pravidla právních předpisů na podmínky školy, vymezí podmínky organizace a průběhu školy v přírodě z pedagogického, pracovněprávního a finančního hlediska, z úhlu pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, personálního zabezpečení a hygienických požadavků kladených na akci.
  Právní předpisy spojené s organizací školy v přírodě (zejména školský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti) se stejnou měrou vztahují jak na veřejné školy, tak na školy církevní a soukromé. Směrnice věnovaná škole v přírodě je proto vhodná pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele.
   

  Zdroj doplňku:

  [1] PUŠKINOVÁ, Monika. Směrnice věnovaná škole v přírodě. Řízení školy. 2014, č. 5, 4 - 5.
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova