Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Podmínky účasti dětí na škole v přírodě

Stránka naposledy upravena 16:17, 8 Kvě 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Jiřinou Svobodovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Podle §8 až 11 zákona 471/2005 Sb. může základní škola vyslat na školu v přírodě jen

  • Dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Dítě také nesmí jevit známky akutního onemocnění  a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.


  Zákonný zástupce dítěte písemně potvrdí a odevzdá vysílající škole tzv. prohlášení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší než jeden den, a posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.
  Pořádající škola může na ŠVP přijmout jen dítě, které splňuje podmínky účasti dětí ve škole v přírodě.

  Použité zdroje a literatura:

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova