Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kreativita

Stránka naposledy upravena 21:40, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Hanou Kasíkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.


  Výklad hesla

  Kreativita neboli tvořivost. Většinou chápána jako soubor schopností. Ty se projeví specifickou činností vedoucí k situacím nebo produktům, jež jsou jedinečné, nové a progresivní, a to formuje zpětně rysy a  tvořivé schopnosti člověka.
   
  Mezi tyto schopnosti patří:
  -  senzitivita (schopnost spontánně si všimnout neobvyklých věcí, jevů, skutečností): postihnout jádro problému, postřehnout nedokonalosti, mezery situace, předvídat důsledky,  
  - flexibilita (pružnost a pohyblivost myšlení): schopnost vytvářet alternativy a různorodá řešení úloh, uplatňovat postup různými směry, změnit zaměřenost podle podmínek,
  - fluence (pohotovost myšlení): schopnost plynule a lehce produkovat velké množství myšlenek, obsahů, pojmů,
  - originalita (původnost myšlení): schopnost produkce nových kombinací, nekonvenčních, mimořádných a vtipných řešení, uplatňování vzdálených asociací, vytváření zcela netradičních prvků,
  - elaborace (propracování řešení): schopnost dále rozvíjet novou myšlenku, schopnost dopracovat řešení do konce, vhodně stanovit jednotlivé proporce, vytvářet dokonalé struktury řešení na základě expanze, modifikace, extenze, posouvání, konkretizace,
  - restrukturace (transformace, redefinice, nová interpretace): změnit, přetvořit význam či objekt nebo jeho části tak, aby se dal použít v nové funkci nebo významu, přetváření elementů.
   
  Co je pro formování kreativity důležité:
  -         Pracovat s bariérami tvořivosti (v oblasti vnímání, emocí, intelektu, dané prostředím), aby se tvořivé schopnosti mohly optimálně rozvíjet.
  -         Vytvářet podmínky pro kreativní projevy a produkty, dát jim ve výuce prostor.

  Doporučená literatura a zdroje ke studiu

  • DACEY, J. S., LENNON, K. H. Kreativita. Praha: Grada, 2000.
  • HLAVSA  J.a kol. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha: SPN, 1986.
  • KIRST, W., DIEKMEYER,U. Trénink tvořivosti. Praha: Portál, 1998.
  • LOKŠOVÁ, I. LOKŠA, J. Tvořivé vyučování. Praha: Grada, 2003.
  • ŽÁK, P..Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press,  2004.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova