Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

E-U-R

Stránka naposledy upravena 16:46, 20 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Slejškovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  E-U-R je jednou z metod plánování výuky, která je postavena na konstruktivistickém přístupu k učení. Tento model byl v prostředí české pedagogické veřejnosti rozšířen díky mezinárodnímu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Někdy se tento model také nazývá třífázový model učení. Jeho podstatnou je to, že respektuje mechanismy přirozeného učení – objevování, a představuje univerzální pomůcku, jak vystavět jakoukoliv učební jednotku, aby se i v situaci řízeného učení co nejvíce podobala učení spontánnímu.

  Co znamená zkratka E-U-R? Obsahuje počáteční písmena těchto slov: evokace, uvědomění si významu informací a reflexe.
  Stručně řečeno, jedná se vlastně o popis průběhu učení pomocí zjednodušujícího modelu.

  Evokace

  je první fází procesu učení. Jejím cílem je pomoci žákům vybavit si (evokovat):

  - co již o tématu vědí,
  - co se domnívají, že o něm vědí,
  - jaké je napadají otázky,
  - co si o tématu myslí apod.

  Evokace vlastně funguje na jednoduchém principu – když nás něco zaujme, začneme být zvědaví a chceme se o tom více dozvědět. Když si navíc vybavíme, co již víme, můžeme nové poznatky zapojovat do vlastní poznatkové struktury a tím je učení efektivnější a poznání trvalejší. Učitel má díky evokaci šanci lépe navázat na to, co žáci již vědí, jaké mají zkušenosti - „lépe trefí hřebíček na hlavičku“.

  Uvědomění si významu nové informace

  je druhá fáze procesu učení. Žáci v ní zpracovávají nové informace a zařazují si je do vlastní struktury poznání (mezi informace, které si již vybavili a utřídili si během evokace).

  Reflexe

  je třetí a nejčastěji opomíjená fáze procesu učení. Nyní žáci reflektují, co a jak se učili (ohlíží se). Reflektovat je možné jak obsah (co nyní žáci o tématu vědí, co si potvrdili, co si vyvrátili, co si upřesnili, na jaké otázky stále neznají odpověď, co dalšího by chtěli o tématu vědět apod.), tak také procesy (jak k těmto poznatkům došli, co se během učení dělo, zda se jim práce dařila a díky čemu apod.). 

  Teprve nyní, během reflexe, může dojít k tomu, že si žáci uvědomí, co a jak se učili, jaký pokrok udělali. Je to ideální pole k tomu, abychom se věnovali také těm momentům, které leží „trošku za“ samotným učivem, tedy například rozvoji klíčových kompetencí, emocím žáků apod.

  Smyslem reflexe je zužitkovat zkušenosti žáků s procesem učení do budoucna. Důležité na reflexi je to, že ji provádí žáci společně s učitelem, nejedná se tedy o zhodnocení práce žáků učitelem.

  E-U-R slouží učiteli k tomu, aby plánoval svou výuku se zachováním co nejvíce rysů přirozeného učení, které je pro žáky nejefektivnější. Kromě tohoto modelu existuje samozřejmě řada dalších, tento se vyznačuje účinností a jednoduchostí. Stejně jako všechny ostatní modely ho nelze používat dogmaticky, ale tak, aby sloužil on nám, a ne učitelé jemu.

   

  Použité zdroje a literatura

  Doporučená literatura a odkazy ke studiuUpravit sekci

  • ČINČERA, J. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Grada Publishing, a.s.. 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.
  • NOVÁČKOVÁ J., KOPŘIVA P., NEVOLOVÁ D. Školní vzdělávací program krok za krokem. Praha: Verlag Dashöfer. 2005. ISBN 
  • NOVOTNÝ, P., KOŠTÁLOVÁ, H., KUBEŠOVÁ, K., HAUSENBLAS, O. RWCT pro vysokoškolské učitele. Učitelské listy, Praha, Agentura Strom. 2001, roč. 8, č. 5, s. 6-6. ISSN 1210-6313.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova