Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Německo

Stránka naposledy upravena 12:11, 15 Kvě 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Zatímco mnoho předních nizozemských malířů necestovalo a vytvářelo svůj styl v návaznosti na tradici místních podmínek, třicetiletá válka a celkové zpustošení země způsobilo, že mnoho vý­znamných německých umělců odešlo do ciziny a ti, kteří zůstali, převážně napodobovali italskou nebo holandskou malbu. Vedle nejvýznamnějšího představitele německého malířstvíAdama Els- heimera (1578-1610),patřili k dalším významným německým malířům17. století především     Johann Liss (kol. 1597-1629/30),Johann Heinrich Schönfeld (1609-1682/84) a malíř zátiší českého původuGeorg Flegel (1566-1638).

  V 18. století dovedl jihoněmeckou nástropní malbu na úroveň srovnatelnou s italským barok­ním iluzionismemCosmas Damian Asam (1686-1739).

  ADAM ELSHEIMER (1578 - 1610): hlavní představitel německého malířství 17. století, jenž však většinu svého tvůrčího života (12 let) strávil v Itálii; nejdříve v Benátkách a poté v Římě, kde se usadil a přestoupil ke katolicismu. I když po sobě zanechal skromné dílo (asi 30 obrazů malého for­mátu na měděných deskách), ovlivnil svojí malbou, hlavně svýmiemotivně cítěnými krajinami   a nočními romantickými scenériemi, další vývoj barokní malby - kromě jiného novým pojetím kompozice, zapojením krajiny do figurálního výjevu, využitím světla a šerosvitných kontrastů apod.

  Významná díla:                   

  Útěk do Egypta (1609; Alte Pinakothek, Mnichov. V obraze Útěku do Egypta uplatnil Elshei- mer celkem tři světelné zdroje(měsíc,který se zde odráží ve vodě,pochodeňv Josefové ruce aoheň,který zapá­lili pastýři), které jsou soustředěny do lokálních bodů a prosvětlují noční scenérii jen do té míry, aby v ní bylo možné rozeznat Svatou rodinu);

  Odpočinek na útěku do Egypta (před r.1600; Staatliche Museen, Berlín);

  Krajina s chrámem bohyně Vesty v Tivoli (bez data; Národní galerie, Praha).

  JOHANN LISS (kol.1597 - 1629/30): vedle Adama Elsheimera nejvýznamnější malíř německého ba­roka, jenž podobně jako Elsheimer tvořil hlavně v Itálii. Z mnoha uměleckých podnětů, jež na něho zapůsobily za pobytů v Nizozemí, Paříži a v Římě, byl ve svém mnohotvárném díle nejvíce ovliv­něn benátským kolorismem pozdního 16. století, který poznal během svých posledních tvůrčích let strávených v Benátkách. Zde vytvořil svá nejlepší díla (pro rané 17. století velmi netradiční), která byla průkopnická nejenom pastelovými tóny typickými pro rokoko, ale i kompozicí, která nevychá­zela z důmyslné sestavy postav, ale spíše z harmonie barevných ploch(Inspirace sv. Jeroný­ma; 1627; kostel San Niccolò dei Tolentini, Benátky;Extáze sv. Pavla; 1627/29; Staatliche Museen, Berlín).

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova