Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

Časově tematický plán - PŘÍRODOVĚDA pro 5. ročník ZŠ

Stránka naposledy upravena 19:39, 6 Říj 2011 uživatelem Mgr. Michaela Kuklová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 03:50, 21 Led 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Hodinová dotace            2 hodiny týdně

  Učebnice                         Prodos

   

  měsíc                                                                                                                    učivo

  ZÁŘÍ                                   Úvod, Země ve vesmíru, Vesmír, Slunce a sluneční soustava, Měsíc, Střídání dne a noci

  ŘÍJEN                                Podmínky života na Zemi, Vznik života na Zemi, Sluneční záření, Vzduch, Voda, Půda, Nejběžnější a                                             hospodářsky nejčastější využívané horniny a nerosty, Energetické suroviny, Člověk a energie,                                                     Sestavování jednoduchých elektrických obvodů, Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, Vznik,                                             složení a význam půdy, Praktické pozorování půdy v okolí školy

  LISTOPAD                        Podmínky života na zemi, Rozmanitost životních podmínek na zemi, Podnebné pásy, Život v různých                                             podnebných pásmech, Přizpůsobení organismů životnímu prostředí, Život v oceánech a mořích

  PROSINEC                       Rozmanitost životních podmínek u nás, Leknín bílý, Blatouch bahenní, Netřesk výběžkovitý,                                                            Sasanka hajní, Hrách setý, Růže šípková, Lípa srdčitá, Přizpůsobení rostlin změnám ročních                                                        období, Rozmanitost rostlin podle stavby těla

  LEDEN                              Rozmanitost životních podmínek u nás, Živočichové a jejich rozmanitost, Kočka domácí, Srnec                                                   obecný, Krtek obecný, Vlaštovka obecná, Bažant obecný, Kachna divoká, Kapr obecný,                                                                   Štika obecná, Bělásek zelný

  ÚNOR                                Rozmanitost životních podmínek u nás, Včela medonosná, Žížala obecná, Poznávání přírody,                                                    Jména rostlin a živočichů, Třídění rostlin, Třídění živočichů, Bezobratlí, Obratlovci

  BŘEZEN                           Člověk, Postavení člověka mezi organismy, Původ člověka, Vývoj člověka, Životní prostředí člověka,                                           Základní ústrojí lidského těla, Dýchací soustava, Vylučovací soustava, Trávící soustava, Péče                                                       o zdraví, Hygienické návyky, První pomoc při poranění, Přivolání lékařské pomoci, Nutnost                                                           zdrženlivosti a opatrnosti při setkávání s neznámými lidmi

  DUBEN                            Člověk a technika, Síla, Jednoduché stroje, Páka, Kladka, Kolo na hřídeli, Nakloněná rovina, Výroba                                           železa, Výroba skla, Výroba cukru, Výroba papíru

  KVĚTEN                           Člověka a technika, Energie v životním prostředí, Využívání energie člověkem, Elektrická energie,                                               Elektrické přístroje, Složité elektrické přístroje, Elektrická energie a lidský organismus, Chráníme                                               přírodu i sebe

  ČERVEN                           Země - planeta lidí, Chráněná území v České republice, Chráněné rostliny a živočichové, Ochrana                                           přírody a životního prostředí