Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Přírodovědné křečkoviny 1

Stránka naposledy upravena 22:54, 21 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

  Verze jako 09:58, 20 Dub 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Stejně jako křeček, tak i vy sbírejte a „křečkujte“ korálky. Kdo jich jako první nasbírá deset (pět, osm...), je vítězem. Korálek získáte, pokud správně odpovíte na otázku. Tuto hru může hrát různý počet žáků. Jeden z nich je rozhodčí, který kontroluje správné odpovědi na otázky s číslem 11 – 66. Ostatní po řadě házejí kostkou vždy 2× a zapíší vedle sebe získané cifry. (např. Hodí – li trojku a pětku, získá číslo 35.) Rozhodčí mu přečte otázku s číslem 35 a házející odpovídá. Pokud odpoví správně, získává korálek. Pokud odpoví chybně, otázku si nechává do dalšího kola, kde na ni musí odpovídat znovu. Pomůcky: kostka, list s otázkami, korálky

  11. Živé organizmy dělíme do tří skupin. Jsou to: a, rostliny, živočichové a voda

                                                                          b, živočichové, rostliny a houby

                                                                          c, voda, vzduch a rostliny

  12, Co nepatří do neživé přírody?  a, voda                b, půda              c, rostliny
  13, Čím se živí býložravci?             a, rostlinami       b, hmyzem         c, masem jiných živočichů
  14, Čím se živí masožravci?            a, rostlinami         b, masem jiných živočichů
  15, Čím se živí všežravci?               a, pouze listy stromů                      b, rostlinami a živočichy
  16, Rostliny, které člověk záměrně pěstuje pro svůj úžitek, se nazývají     a, kulturní rostliny     b, plané
  21, Rostliny volně rostoucí v přírodě se nazývají         a, hospodářské     b, plané        c, kulturní

  22, Podle délky života dělíme rostliny na              a, jednoleté, dvouleté a stálé       

                                                                             b, jednoleté, dvouleté a vytrvalé

  23, Mezi obilniny nepatří:          a, lilek brambor            b, pšenice setá              c, ječmen obecný
  24, Mezi obilniny patří:             a, rajče                            b, len setý                     c, ječmen obecný
  25, Mezi okopaniny nepatří:     a, řepa krmná                   b, lilek brambor            c, hrách setý
  26, Mezi okopaniny patří:        a, lilek brambor              b, jetel luční                   c, žito seté
  31, Mezi luskoviny nepatří:      a, hrách setý                     b, slunečnice roční      c, čočka jedlá
  32, Mezi luskoviny patří:          a, fazol obecný                b, pšenice setá               c, okurka setá 
  33, Vyber jednu pícninu.          a, paprika roční                b, bojínek luční
  34, Vyber jednu olejninu.         a, slunečnice roční          b, řepa krmná
  35, Vyber jednu jetelovinu.       a, jetel luční                      b, lilek rajče
  36, Vyber jednu průmyslovou rostlinu            a, jetel luční                  b, len setý
  41, Která z těchto rostlin patří mezi plevel?        a, lilek rajče        b, řepa krmná       c, mák vlčí
  42, Která z těchto rostlin nepatří mezi plevel?     a, lilek brambor       b, mák vlčí        c, pýr plazivý
  43, Kterou z těchto rostlin můžeme spatřit u vody?         a, lilek brambor                b, rákos obecný
  44, Která z těchto rostlin neroste u vody?            a, řepa krmná          b, vrba bílá          c, leknín bílý
  45, Která z těchto rostlin roste v lese?                 a, okurka setá            b, pšenice setá     c, buk lesní
  46, Jak se nazývají plody dubu?                          a, bukvice                  b, žaludy              c, šišky
  51, Jak se nazývají plody buku lesního?               a, bukvice                  b, žakudy              c, šišky
  52, Jak poznáme smrk ztepilý?            a, šišky směřují nahoru        b, v zimě opadává        c, šišky visí dolů

  53, Jak poznáme borovici lesní?          a, má dlouhé jehlice ve svazečcích  po dvou

                                                            b, nemá šišky                c, v zimě opadává

  54, Jak poznáme jedli bělokorou?   a, v zimě opadává   b, má ploché jehlice uspořádané ve dvou řadách

                                                          c, šišky visí dolů

  55, Jak se nazývají listy jehličnatých stromů?                a, jehlice       b, šišky       žaludy
  56,