Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Animoterapie

Stránka naposledy upravena 11:54, 12 Ún 2011 uživatelem Mgr. Lucie Knotová

  Verze jako 03:33, 28 Zář 2021

  na tuto verzi.

  Vrátit se k Archiv verzí.

  Zobrazit aktuální verzi

  Vysvětlení pojmu

  Mezi terapiemi praktikovanými ve speciálně pedagogické praxi zaujímá svým způsobem výjimečné postavení terapie s účastí zvířete- tzv. zooterapie či animoterapie. Výjimečnost těchto terapií lze vysvětlit právě terapeutickým prostředkem, kterým je tady kromě člověka jiný živý tvor. (Valenta a Müller,2007,s.130)

  Animoterapie patří k psychoterapeutickým metodám, které jsou v poslední době stále častěji uplatňovány při výchově a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. Animoterapií označujeme terapii prostřednictvím zvířat, nejčastěji psa nebo koně. Často používaná je i kočka, ta ale není vždy vstřícná, což může citlivého klienta bolestně zasáhnout. (Müller a kol.,2007,s.279)

  Dalšími hojně používanými zvířaty, která se dají poměrně dobře ochočit,  jsou hlodavci-  myšky, morčata, křečci, králíčci. Mezi další zvířata zajímavá zejména k pozorování patří želvy, hadi, rybičky nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi. (Müller a kol.,2007,s.279)

  Působení zvířete na člověka

  Zvíře má tu schopnost vyvolat v člověku silné emoce. Prostřednictvím zvířete se snadněji navozuje terapeutický vztah s klienty, kteří jsou uzavření. Tito klienti se dokáží naučit vyjadřovat své emoce, radost,  těšení se na přítomnost zvířete, apod. Zvířata pomáhají prožívat pocity emoionálního uspokojení a naplnění jak u lidí zdravých, tak u lidí zdravotně postižených.(Müller a kol.,2007,279)

  Zvíře motivuje například k nácviku mluvení- volání na zvíře, dávání povelů, a dále k nácviku jemné motoriky- zvláště u děti s MO - hlazení a krmení zvířete. Kontakt se zvířetem rozvíjí fantazii, poskytuje vděčné téma k rozhovorům a mnohdy slouží jako námět k výtvarným aktivitám. Přátelské zvíře přináší pocit pohody, uvolnění a pozitivně ovlivňuje vnímání stresu. (Müller a kol.,2007,279)

  Použité zdroje a literatura

  MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice.Univerzita palackého v Olomouci, 2007.s.279.ISBN: 80-244-1075-3.

  VALENTA,M. a MÜLLER, O. Psychoepdie.Parta, 2007.s.130.ISBN: 978-80-7320-099-2.