Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Portrét babičky (dědečka)

Stránka naposledy upravena 22:05, 12 Ún 2014 uživatelem Pavlína Hublová

    Autor: Lubomír Šára

    Rozsah přípravy: 

    2 vyučovací hodiny

    Popis přípravy: 

    Cíle:

    Výtvarné vyjádření proporcí lidské hlavy, konfrontace svých představ se skutečností.

    Aktivity:

    Motivace

    Rádi jezdíme k babičce a dědovi. Společně si s nimi povídáme, hrajeme, chodíme na procházky. Máme je rádi. Jsme u nich v bezpečí, rozumíme si s nimi. Zkusíme vytvořit podle svých představ jejich portrét.

    Postup:

    1) Vyprávíme si o svém vztahu k babičce nebo dědovi. Kde bydlí? Jak často k nim jezdíme? Co vše s nimi provádíme? Podobáme se jim. Ale v jejich obličejích už můžeme najít stopy stáří - vrásky.

    2) Vybereme si jednoho ze svých prarodičů. Na čtvrtku na výšku namalujeme jejich portrét. Měly by se v něm objevit nejen stopy stáří, ale i vzájemné porozumění, jejich laskavý pohled, bezpečí u nich doma.

    3) Malujeme suchým pastelem, roztíráme prsty, barvy postupně nanášíme, promícháme, snažíme se dodat plastičnost - vystínovat.

    4) Přidáme pozadí, které je kontrastní. Opět pastel rozetřeme.

    5) Pro zvýraznění barev portrétu využijeme mléko, které štětcem lehce naneseme.Tím se také stabilizuje suchý pastel.

    6) Hotovou práci představíme spolužákům.

    7) Zhodnotíme výtvarnou stránku portrétu, zachycené proporce i detaily.

    8) Doma portrét představíme své babičce či dědečkovi, zhodnotíme soulad se skutečností.

    Pomůcky:

    čtvrtka A3, suchý pastel, mléko, kelímek, velký štětec

    Další odkaz: 

    http://pataci.hu.cz

    Poznámky k vazbě na RVP: 

    Vzdělávací období 2. vzdělávací období
    Rozvíjené klíčové kompetence kompetence pracovní, k řešení problémů
    Integrace průřezových témat osobnostní a sociální výchova
    Výstupy Žák se snaží o postižení jednoduchých proporcí lidské hlavy. Chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od její přesné podoby.
    Mezioborové přesahy a vazby Člověk a jeho svět, člověk a jeho zdraví

     

    Klíčová slova
    • Malba
    • portrét
    • suchý pastel

    Soubory 4

    SouborVelikostDatumAutor
     17.jpg
    portrét
    119.37 kB11:43, 12 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára
     19.jpg
    portrét
    111.88 kB11:43, 12 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára
     21.jpg
    portrét
    111.11 kB11:43, 12 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára
     22.jpg
    portrét
    88.6 kB11:43, 12 Ún 2014Mgr. Lubomír Šára