Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Převody jednotek času

Stránka naposledy upravena 21:26, 11 Dub 2011 uživatelem Johana Vojtíšková
  Obsah
  1. 1.  
  Autor: Johana Vojtíšková
   
  Výuková hodina: matematika - 3. ročník
   
  Téma hodiny: Převody jednotek času
   
  Cíle:
  • Žák zná základní jednotky času a vztahy mezi nimi
  • Žák dokáže vyhledávat, třídit a porovnávat různé jednotky času
  • Žák umí spolupracovat ve skupině, dvojici i v rámci celé třídy
  • Žák umí řešit problémy samostatně
  • Žák umí převádět základní jednotky času
   
   
  Část hodiny
  Cíl
  Aktivita
  Forma práce
  Pomůcky
  Poznámky
  1.
   5 min  motivace
  žák má představu délky určitého časového úseku
   úvod - jak je asi dlouhá sekunda, minuta, hodina; co se počítá na sekundy, minuty, hodiny  celá třída  stopky  
  2. 7 min  opakování

  násobení a dělení dvojcifernými čísly (násobky deseti)

   první sloupeček společně, druhý každý sám + společná kontrola  pracovní sešit  
  3.  7 min  nová látka  vysvětlení zákl. vztahu mezi sekundou a minutou a minutou a hodinou
  procvičení vysvětleného
   celá třída, poté samostatné procvičení s kontrolou  pracovní sešit  
  4.  5 min  žáci spolupracují
  a převádějí vyjádření času na společnou jednotku
  každé dítě dostane kartičku; na některých bude časový údaj v minutách, na některých v sekundách; třída má za úkol seřadit se podle časového údaje na kartičce, od nejdelšího po nejkratší celá třída - spolupráce  kartičky  
   5.  5 min skupinka spolupracuje, žáci vyhledávají chybějící údaje, převádějí jednotky času a porovnávají je mezi sebou  Maraton - každé dítě dostane tabulku s některými údaji o jménech maratonců a časech, ve kterých maraton uběhli. Skupinka dá dohromady všechny údaje, zvolí společnou jednotku, převede minuty na hodiny a obráceně, stanoví pořadí maratonců.  práce ve skupině  tabulky pro žáky  
   6.  5 min  žáci samostatně řeší slovní úlohu  slovní úlohy  samostatná práce  pracovní sešit  
   7.  5 min žáci se dozvědí nové zajímavé informace a procvičí probíranou látku Jak dlouho spí jaguár? Podle kartiček ve třídě se žáci dozvědí, jak dlouho spí jaguár.  dvojice  kartičky  
  8. 5 min.  žáci samostatně řeší slovní úlohu slovní úloha samostatně pracovní sešit
  9. 1 min. žáci hodnotí uplynulou hodinu reflexe společně  

   

  Pomůcky:

  Poznámky k vazbě na RVP:

  Vzdělávací období  1. stupeň, 3. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence  Kompetence k řešení problémů: Žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.
  Kompetence sociální a personální: Žák účinně spolupracuje ve skupině.
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  Závislosti, vztahy a práce s daty: Žák se orientuje v čase, provádí jednoduché převody jednotek času. Žák doplňuje tabulky, posloupnosti čísel.
  Mezioborové přesahy a vazby  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   Kolik hodin spí jaguár.doc
  Žádný popis
  21 kB21:33, 11 Dub 2011Johana Vojtíšková
   Maratonský běh.doc
  Žádný popis
  30 kB21:30, 11 Dub 2011Johana Vojtíšková