Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Čtení a krátká slohová práce

Stránka naposledy upravena 18:53, 5 Dub 2011 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Autor:

   Johana Vojtíšková

  Výuková hodina: Český jazyk - 3. ročník

   

   

  Téma hodiny: Čtení a krátká slohová práce

   

   

  Cíle:

   

  • Žák má pozitivní vztah ke čtení
  • Žák rozumí tomu, co čte
  • Žák dokáže vymyslet pokračování příběhu a svůj nápad zapsat podle stanovených kritérií
  • Žák dokáže převyprávět přečtenou část ukázky
  • Žák si je vědom vlastní hodnoty a má zdravé sebevědomí

   

   

   

   

  Část hodiny

   

  Cíl

   

  Aktivita

   

  Forma práce

   

  Pomůcky

   

  Poznámky

   

  1.

   2 min.

   motivace ke čtení

   učitel si s dětmi povídá o tom, co rádi čtou a podporuje jejich čtenářská zájem

   společně

   

   

  2.

   5 min.

   

   učitel přečte úvod povídky Hlavní výhra od Ivy Procházkové

   společně

   

   

  3.

   15 min.

   žáci uplatní svou fantazii 

  žáci se pokoušejí zapsat své nápady tak, aby odpovídaly kritériím požadované slohové práce

  Učitel nedočetl až k místu, kde autorka prozrazuje, co onou hlavní výhrou bylo. Žáci mají za úkol vymyslet, co chlapec mohl vyhrát a jak asi povídka dále pokračuje. Své nápady zapíší jako krátkou slohovou práci. Žáci jsou dopředu seznámeni s kritérii pro udělení hodnocení "Výborně!", "Zasloužíš pochvalu" a "Dobře". 

   samostatná práce

   

   

  4.

   5 min.

  zprostředkovat žákům zajímavosti z oblasti slohu

  opakování minulé hodiny

   žáci si přečtou krátké pokračování textu, společně vyhledáváme přímou řeč, její charakteristiky, slova vyjmenovaná a příbuzná, slova s předponou vy-, vý- 

   společně

   text ukázky

   

   5.

   5 min.

   žáci se intenzivněji soustředí na text a správné porozumění

   žáci si přečtou pět odstavců textu a srovnají je podle pořadí

   ve dvojicích

  text ukázky

    

   6.

   5 min.

   žák se učí vnímat to, co čte
  a prožívat radost ze čtení

   žáci si přečtou část textu samostatně

   samostatná práce

   text ukázky

   

   7.

   3 min.

   žáci si procvičí schopnost logicky a chronologicky převyprávět to, co přečetli

   žák "A" dostane několik odstavců textu k přečtení, žák "B" čte odstavce navazující na ty, které čte žák "A". Po samostatném přečtení si žáci své ukázky převypráví.

   ve dvojicích

   text ukázky

   

   

  8.

  2 min.

  učitel si ověří, že žáci vnímali to, co četli

  učitel se ptá na základní otázky vztahující se k textu

  společně

  9.

  5 min.

  učitel s dětmi hodinu příjemně uzavře a připomene žákům jejich vlastní hodnotu, důležitost zdravého sebevědomí ("Nikdo není tak velkej, jak vypadá, ale jak se cítí.")

  učitel dočte konec povídky a povídá si s dětmi o jejím významu

  společně v kroužku na koberci

   

  Pomůcky:

   

  Poznámky k vazbě na RVP:

   

  Vzdělávací období

   1. stupeň, 3. třída

  Rozvíjené klíčové kompetence

   Kompetence komunikativní: Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

  Integrace průřezových témat

   Osobnostní a sociální výchova: průřezové téma pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým

  Výstupy

   Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.

  Žák kontroluje vlastní písemný projev. 

  Mezioborové přesahy a vazby

   

   


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 4

  SouborVelikostDatumAutor
   hl. výhra - společná práce + gramatika.doc
  Žádný popis
  21.5 kB23:20, 4 Dub 2011Johana Vojtíšková
   kritéria.doc
  Žádný popis
  35 kB23:23, 4 Dub 2011Johana Vojtíšková
   převyprávění textu ve dvojicích.doc
  Žádný popis
  21.5 kB23:20, 4 Dub 2011Johana Vojtíšková
   srovnej podle pořadí.doc
  Žádný popis
  22.5 kB23:20, 4 Dub 2011Johana Vojtíšková