Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Příklady a hry na rozvoj sluchové percepce

Stránka naposledy upravena 15:20, 9 Dub 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Bohunka Trelová
   
  1. POZNÁVÁNÍ ZDROJE ZVUKU
  - při pobytech venku poslouchat a určit zdroje zvuku ( štěkot psa, motor auta, zpěv ptáků, křik dětí,…apod.)
  - leh na zemi na zádech se zavřenýma očima, soustřeď se, co slyšíš?
  - jedno z dětí zavře oči, někdo na něj promluví. Kdo to byl?
  - urči, kdo nebo co vydává tento zvuk ( mačkání nebo trhání papíru, tleskání, přelévání vody, cinkání skleničkami, …apod.)
  - totéž, ale z MG nahrávky ( vrzání dveří, pouštění vody z kohoutku, ťukání podpadků na chodníku, startování auta, …apod.)
   
  2. POZNÁVÁNÍ INTENZITY ZVUKU
  - hra „Na rádio“, uč. během společného zpěvu písně imaginárním „knoflíkem“ zeslabuje nebo zesiluje zvuk
  - hra „Na ptáka – zpěváka“, obdoba hry Na rádio, uč. určuje intenzitu zvuku pažemi nataženými před sebou ( jedna ruka shora, druhá zespodu ), imituje rozevírání zobáku, maximální rozevření paží = křik, sevření paží = ticho
  - poslech hry učitelky na hudební nástroj, určování intenzity hry ( potichu x nahlas)
  - při pobytech venku naslouchání zvukům z okolí, co zní tiše x hlasitě ( blízko x daleko)
  - poslech kroků od nejtišších k silnému dupání
   
  3. POZNÁVÁNÍ SMĚRU ZVUKU
  - čtyři skupiny dětí v rozích místnosti, jedna skupina vydává domluvený zvuk ( syčení, brumendo, ťukání prsty do dlaní,…), jedno dítě se zavřenýma očima určuje směr, odkud zvuk přichází
  - hra „Pojď za mým hlasem“, dítě se zavřenýma očima následuje kamaráda podle jeho slovních pokynů
  ( varianta – zvonění na zvoneček, tleskání, ťukání na bubínek, …apod.)
  - hra „Na kukačku“, děti mají sklopené hlavy, aby jim nebylo vidět do obličeje, jedno dítě, které bylo zatím za dveřmi, po výzvě „Kukačko, zakukej“, určuje, kdo je kukačka
  - obdoba hry „Na kukačku“, dítě určuje, odkud vychází zvuk ( zvoneček, bubínek, hůlky, …apod.)

  4. ROZVOJ SLUCH. VNÍMÁNÍ A RYTMU
  - hra „Na rádio“, uč. imaginárním knoflíkem během společného zpěvu písně vypne zvuk, děti musejí píseň zpívat vduchu s dodržením přesné rytmizace, po zapnutí rádia ve zpěvu pokračují
  - rytmické hry „Na řetízek“, postupná plynulá deklamace a rytmizace určených slov nebo slovních spojení ( př. jarní květiny, zvířata, ovoce, zelenina, …apod.)
  - „Na ozvěnu“, učitelka (nebo dítě ) vytleskává rytmus slov nebo slovních spojení, ostatní opakují ( tleskání můžeme nahradit ťukáním na kamínky, knoflíky, střídat s hrou na tělo atd.)
  - „Jak se jmenuješ“, hudební obdoba, uč. zazpívá a zároveň vytleská otázku, dítě odpoví stejným způsobem
  - „Na tichou poštu“, předávání šeptaného slova v řetězci dětí
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova