Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Náměty a hry na rozvoj zrakového vnímání

Stránka naposledy upravena 15:00, 9 Dub 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  SOUBOR CVIČENÍ NA ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
   
  Bohunka Trelová
   
  1. Přikládání dvojic k sobě
  - hra s dominem
  - zvíře a jeho mládě
  - shodné druhy zvířat (ovoce, zeleniny, květin, apod.)
  - totožné předměty
  - dvojice předmětů, které k sobě logicky patří (hrnec-vařečka, branka-míč, umývadlo-mýdlo, pták-hnízdo, apod.)
  - hledání dvojic stejných papučí z jedné hromady
  - dvojice částí těla (oči, uši, nohy, atd.)
   
  2. Diferencování barev
  HRY – „Čáp ztratil čepičku“, „Chodím, hledám, co mám znát, pojď mi, Jirko,  pomáhat. Do všech koutů zajdi, co je žluté najdi“
  -       rozlišování odstínů barev na běžných věcech, v přírodě
  -       pokusy s barvou (míchání, zapouštění barev, pozorování mísení barev ve sklenici s vodou, …)
  -       hra s barevným „kobercem“ (velká plocha papíru rozdělená na barevná pole), přikládání předmětů, hraček, nabarvených kamenů shodných barev
  -       vybarvování omalovánek podle předlohy
  -       hry s barevným kukátkem (tzv. kaleidoskop)                       
   
  3. Rozpoznávání velikostí
  - na dvojici konkrétních předmětů (ale i obrázků) různých velikostí rozlišování ( starší děti i pojmenování) pojmů velký x malý, vysoký x nízký, větší x menší, široký x úzký, dlouhý x krátký
  - porovnání výšky dětí, délky jejich vlasů, velikostí částí těla
  - srovnávání domů při pobytech venku
  - stavby z kostek (domy, silnice, věže, ohrady) různých velikostí
  - hry s netradičními předměty různých velikostí (kameny, přírodniny, dřevěné špalíky, klubíčka vlny, dráty, provázky, apod.)
  - didaktické hry s využitím obrazového materiálu a pomůcek k tématu
   
  4. Zrakové vnímání tvarů
  - třídění konstruktivních stavebnic
  - hry s kostkami
  - stavby a konstruování podle předlohy
  File:C:/DOCUME~1/Uzivatel/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifFile:C:/DOCUME~1/Uzivatel/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifFile:C:/DOCUME~1/Uzivatel/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif- kreslení jednoduchých znaků podle předlohy
  - přepis tiskacích písmen
  - didaktické hry – najdi stejný předmět
   
  5. Vyhledávání a určování rozdílů
  - dva shodné obrázky, čím se liší
  - dokreslení předmětu, znaku v několika skupinách, v každé z nich 1 chybí
  - čím se od sebe liší předměty (děti, zvířata, …)
  - rozdíly v dekorativních vzorech
  - čím se liší den a noc

  6. Poznávání nesprávnosti
  - pracovní listy, poznej, co je špatně; urči, co nepatří do skupiny předmětů
  - hra s hrací kostkou, určení rozdílného počtu předmětů (př. Dala jsem do košíku stejný počet šišek, jako je puntíků na kostce?)
  - dramat. hry „Na popletená řemesla“ (př. kuchař češe vlasy, švadlena opravuje auto,…)
  - popletené pohádky (záměna postav)
   
  7. Sestavování celku z částí
  - skládání PUZZLE, obrázkových kostek
  - konstruktivní hry
  - sestavit do celku rozstříhaný, vlastnoručně nakreslený obrázek
  - sestavování kubusů
  - navlékání korálků
  - jednoduché hlavolamy
  - dramatická hra „Pohádkový stroj“ ( každé dítě se postupně „připojuje“ jako součástka stroje, předvádí jednoduchý pohyb)
   
  8. Pravolevá orientace, orientace v prostoru
  - dramatické hry na rozvoj prostorové orientace
  - hry v prostoru (pohyby podle pokynů, př. polož kostku vpravo x vlevo od…., jdi po cestě vpravo x vlevo, odkud vychází zvuk, zprava nebo zleva?.….)
  - hry s tělem (př. zvedni pravou x levou ruku, nohu, zapiš si za pravé x levé ucho…, mrkni pravým x levým okem,…atd)
  - třídění předmětů podle pokynů
  - pracovní listy na pravolevou orientaci
  - držení tužky
  - užívání příboru
  - obouvání bot, papučí na pravou x levou nohu
  - práce s knihou, obrázkem (co je vpravo x vlevo od domečku…apod.)
  - držení za ruce v kruhu, předávání energie kamarádovi stiskem pravé ruky, stisk se posílá postupně, pošle se dál teprve, když mi jej kamarád předá (levá ruka stisk přijímá)