Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Cvičíme si prstíky - 2. týden

Stránka naposledy upravena 15:00, 4 Pro 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: prosinec Týden: 7. 12. - 11. 12. 2009 Třída: myšky Příjmení: Gondeková

  Téma: CVIČÍME SI PRSTÍKY

  Podtémata:

  Mačkáme, muchláme, modelujeme - vhodnými činnostmi cvičit jemnou motoriku

  Těšíme se na Vánoce - probudit v dětech tvořivost a představivost

  Klíčové kompetence:

  - chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

  - v běžných situacích komunikují bez zábran

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • rozvoj dovedností v oblasti jemné motoriky
  • PH Chlupatý čert
  • modelování vánočního cukroví
  • muchlání krepového papíru a nalepování do různých vánočních tvarů
  • grafomotorické cvičení na IT - ozdoby na strom

  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
  • rozvoj tvořivosti
  • vyprávění dětí na téma Vánoce
  • říkadlo Větvička jmelí
  • píseň Vánoční stromeček - nacvičování na vánoční besídku
  • hra na rytmické nástroje
  • výzdoba třídy vánočními motivy (hvězdy, vločky, řetězy)
  • kol. log. 7
  • pracovní listy
  • mačkání papíru - sněhové vločky - koulování

  Dítě a ten druhý

  • rozvoj interaktivních dovedností
  • poslech četby Přišly první mrazy (Josef Lada)
  • práce na IT na téma Vánoce - třídění, přiřazování, pexeso, zdobení stromečku

  Dítě a společnost

  • vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění 
  • malba na téma Vánoce
  • návštěva divadla - představení
  • diskuse dle obrazového materiálu
  • příprava na vánoční besídku 

  Dítě a svět

  • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí
  • sledování událostí ve městě - trhy, vánoční výzdoba
  • prohlížení kniha časopisů - vyhledávání vánočních motivů

  Pobyt venku:
  - sledovat zimní přírodu

  - pozorovat vánoční výzdobu u domů a v oknech

  - volné hry dětí na zahradě MŠS

  Pomůcky:

  kolíčky, modelína, podklady, vykrajovátka, krepový papír, čtvrtky, lepidla, notebook, IT, kniha Adventní čas, říkadlo, klavír, noty, rytmické nástroje, papír, pracovní listy, barvy, obrazový materiál, knihy, časopisy

  Doplňující programy a další aktivity:

  7. 12. - Mikulášská nadílka - Praha
  8. 12. - Mikulášská nadílka - Louny

  9. 12. Divadlo Žatec

  11. 12. - Solná jeskyně Louny

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova