Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Cvičíme si prstíky - 1. týden

Stránka naposledy upravena 19:52, 30 Lis 2009 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Měsíc: prosinec Týden: 30. 11. - 4. 12. 2009 Třída: myšky Příjmení: Gondeková

  Téma: CVIČÍME SI PRSTÍKY

  Podtémata:

  Různé tvary - seznámit děti s různými tvary a umět je cíleně popsat

  Stříháme a lepíme - zdokonalit u dětí správnou techniku stříhání a nalepování

  Klíčové kompetence:

  - využívá dosavadních zkušeností, fantazii a představivosti

  - při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

   

  Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností

  Dítě a jeho tělo

  • osvojení si přiměřených praktických dovedností
  • cvičení v hale s obručemi
  • cviky v kruhu (děti předcvičují)
  • Mikulášské písně
  • stříhání a vystřihování geometrických tvarů
  • grafomotorické cvičení - obtahování tvarů na IT
  • stavění z různých tvarů

  Dítě a jeho psychika

  • osvojení si elementárních poznatků
  • MDS - 6. lekce
  • kol. logopedie č. 7
  • pracovní list "Kočička a pejsek" - geometrické tvary
  • třídění GT
  • přiřazování GT
  • říkadlo "Tvary"
  • povídání o geometrických tvarech, co nám připomínají

  Dítě a ten druhý

  • vytváření elementárního povědomí o stupňování rozměrů a tvarů
  • stavba sněhuláka z tvarů
  • určování pojmů: větší, menší, nejmenší
  • prezentace na IT - GT

  Dítě a společnost

  • rozvoj estetického vkusu
  • příprava vystoupení na náměstí (říkadla a písně)
  • společná koláž na téma Mikuláš a čert
  • výzdoba třídy - závěsné vločky do oken (vystřihování a nalepování na barevný papír)

  Dítě a svět

  • vytváření povědomí o širším kulturním prostředí
  • zdobení stromečku ve městě našimi ozdobami
  • povídání o Mikulášovi
  • přípravy na příchod Mikuláše, čerta a anděla - písně, básně, dárečky

  Pobyt venku:
  - navštívit město a hodnotit vánoční výzdobu

  - sledovat vánoční výzdobu ve městě

  - volné a spontánní hry dětí

  - pozorovat měnící se okolí

  Pomůcky:

  klavír, noty, CD, pracovní listy, obruče, předkreslené geometrické tvary, nůžky, papíry, barevné papíry, drobné stavebnice, obrazový materiál, geometrické tvary, IT, notebook, velký arch papíru, barvy, štětce, izolepa, nitě, text o Mikulášovi

  Doplňující programy a další aktivity:

  1. 12. - nahrávání vystoupení v divadle

  2. 12. - vystoupení na náměstí v Žatci

  4. 12. - Mikuláš v MŠS + solná jeskyně v Lounech

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova