Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Moje rodina

Stránka naposledy upravena 10:10, 11 Kvě 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

   

   

  Téma:     „Život kolem nás“                                  Podtéma:       „Moje rodina“
   

   

  Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené, pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat, orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí).
   

   

  Vzdělávací nabídka
  Dílčí cíle
  DP
  ·        KK: Komentování zážitků z víkendu
  ·        Pohádka „Královský dar“
  ·        KK: „Místo, kde bydlí moje rodina
  ·        Říkanka „Jeden, dva, tři“
  ·        KK: „Znám členy své rodiny“
  -rozvoj řečových schopností
  -r. a kultivace prožívání, cítění
  -rozvoj myšlení a paměti
  -zapamatovat si krátký text
  -vytváření základů pro práci s informacemi  
   
  ·        „Maminka, tatínek a já“ (technika olejové barvy, klovatina)
  ·        Lepení domečku z krepových kuliček
   
  ·        Velká postava rodiče netradičními technikami (skupinově)
  -rozvoj jemné motoriky
   
  - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
  - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností, kooperace
   
  ·        DH: „Představ se“
           TH: „Na rodinu
  ·        Cviky na správné držení těla
  ·        PH: „Přehazovaná“
  ·        Balanční čočky
  -rozvoj kooperativních dovedností
  - rozvoj tvořivosti a fantazie
  -uvědomění si vlastního těla
  -rozvoj fyzické zdatnosti a síly
  -ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
   
  ·        Opakování tónů (rozezpívání)
   
  ·        Volné tancování na dětské písničky
  ·        Povídání o hudebních nástrojích (ukázky)
  -rozvoj vnímání, naslouchání a vyjadřování
  -rozvoj zájmu o hudební formy
  -vytv. pozitiv. vztahu k hudbě
   
   
  ·        Pracovní listy (pomoc babičce najit kuřátka)
  ·        Omalovánky (maminka s tatínkem)
  ·        Volná hra (u nás doma)
  ·        Grafomotorické cviky
  ·        Spočítej kolik má tatínek klobouků a vybarvi je
  -rozvoj grafomotoriky
  -rozvoj jemné motoriky
  -r. samostatnosti a kooperace
  -procvičení
  -osv. pozn. o znak. systémech
   
   
  Říkanka Jeden, dva, tři, my jsme bratři
  Jeden, dva, tři, my jsme bratři. Který je to mezi námi, co se schoval do té slámy? Mrkev, zelí, křen,
  to je tuhle ten.
  Pohádka „Královský dar“ Jitka Janáčková http://pohadky.org/index.php?co=pohadka&pohadka=506
  Dramatická hra „Představ se“
        každý se představí pomocí svého vlastního křestního jména + vymyslí si příjmení
        příjmení – např. hodí se ke křestnímu jménu (např. rýmují se), souvisí se skutečným příjmením, popisuje toho člověka – jeho fyzický nebo psychický stav,  příjmení může být jakýmkoli slovním druhem
  Variace: učitel upřesní podobu příjmení – jak má souviset s osobami či jakým má být slovním druhem.
   
  Pohybová hra „Přehazovaná“
  Dvě družstva naproti sobě a obě se snaží na území soupeře naházet co nejvice papírových koulí.