Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

FYZIKA VIII. ročník ZŠ

Stránka naposledy upravena 22:19, 14 Říj 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Vyučující: Oldřich SUCHORADSKÝ
  Třída: VIII.
  Hodinová dotace: 2h/týden

   

  Měsíc
  Tematický celek / učivo
  Počet hodin
  Září
  PRÁCE, VÝKON
  • Opakování ze 7. ročníku
  • Práce
  • Práce na kladce
  • Výkon
  • Výpočet z výkonu a času
  • Účinnost
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  Říjen
  POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE
  • Pohybová energie
  • Polohová energie tělesa
  • Vzájemná přeměna energie
   
  VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO
  • Částicové složení látek
  • Zahřívání těles při tření
  • Tepelné změny – tepelná výměna
   
   
   
  • 1
  • 2
  • 1
   
   
   
  • 1
  • 1
  • 2
   
  Listopad
  ·         Teplo
  ·         Měrná tepelná kapacita
  ·         Měření tepla při tepelné výměně
  ·         Proudění
  ·         Záření
  ·         Využití energie slunečního záření
  ·          
  ZMĚNY SKUPENSTVÍ
  ·         Změny skupenství látky
  ·         Tání a tuhnutí
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
   
   
   
   
  • 1
  • 1
   
  Prosinec
  ·         Vypařování
  ·         Var
  ·         Kapalnění
  ·         Sublimace
  ·         Spalovací motory
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  Leden
   
  ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE
  • Elektrické vlastnosti látek
  • Elektroskop, měření náboje
  • Vodič a izolant
  • Elektrické pole a jeho znázornění
  •  
  • 2
   
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  Únor
  ELEKTRICKÝ PROUD
  • Co je to el. proud
  • Měření proudu
  • Měření napětí
  • Zdroje napětí
  • Ohmův zákon
  • Elektrický odpor
   
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
   
  Březen
  • Závislost odporu na vlastnostech vodiče
  • Spojování odporů za sebou
  • Spojování odporů vedle sebe
  • Reostat, potenciometr
   
  ·         1
  ·         1
  ·         2
  ·         1
   
  Duben
  •  Elektrická práce a energie
  •  Elektrický výkon
   
   
  ZVUKOVÉ JEVY
  • Rozruch
  • Šíření zvuku prostředím
  • Tón, výška tónu
   
  • 1
  • 2
   
   
   
  • 1
  • 2
  • 2
   
  Květen
  • Ucho jako přijímač zvuku
  • Nucené chvění, resonance
  • Odraz zvuku
  • Ochrana před nadměrným zvukem
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
   
  Červen
  METEOROLOGIE
  • Počasí a podnebí
  • Atmosféra Země a její složení
  • Základní meteorologické jevy
  • Problémy znečišťování atmosféry
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  Používané učebnice a učební texty: Fyzika pro 8.ročník ZŠ, Prometheus 1999
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova