Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

TV2

Stránka naposledy upravena 20:25, 21 Srp 2011 uživatelem Pavlína Hublová

  Obsah stránky:

  Tematický plán

  Září

  Hygiena a bezpečnost v hodinách tělesné výchovy (kurzívou jsou označena diskuzní témata, která prolínají více předměty)

  Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení)

  Rozvoj pohyblivosti, koordinace pohybu

  Rytmizace říkadel, básní písní; rytmický pohyb

  Základní postoje a povely;

  Hry spojené s během – honičky, hry pro uklidnění; hry na hřišti;

  Rychlý běh na 25m


  Říjen

  Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení)

  Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, koordinace pohybu

  Rytmizace říkadel, básní písní; rytmický pohyb

  Základní postoje a povely

  Hry spojené s během – honičky, hry spojené s házením míče (příprava: přihrávka obouruč ve dvojicích)

  Vytrvalostní běh, skok daleký z místa odrazem snožmo


  Listopad

  Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení)

  Rozvoj rychlosti, síly, pohyblivosti - úpolové hry

  Rytmizace říkadel, básní písní; rytmický pohyb

  Hry spojené s během – honičky, hry pro uklidnění

  Převaly stranou v lehu

  Cvičení na lavičce - chůze vpřed


  Prosinec

  Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení)

  Rozvoj pohyblivosti, koordinace pohybu

  Rytmizace říkadel, básní písní; rytmický pohyb

  Příprava: vrchní přihrávka jednoruč na místě

  Hry na sněhu, na hřišti, v tělocvičně  Leden

  Zajímavosti ze světa sportu a sportovců

  Hygiena a zdravý životní styl

  Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení)

  Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly; Velká soutěž mezi ročníky ve štafetách

  Příprava: přihrávka obouruč ve dvojicích (na místě), vrchní chytání obouruč na místě

  Hry hry na hřišti, na sněhu, na ledu

  Kolébka na zádech


  Únor

  Hygiena a bezpečnost v hodinách tělesné výchovy;

  Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení)

  Rozvoj vytrvalosti, pohyblivosti, koordinace pohybu

  Rytmizace říkadel, básní písní; rytmický pohyb

  Hry spojené s házením míče (příprava: vrchní přihrávka jednoruč na místě, vrchní chytání obouruč na místě)

  Kotoul vpřed

  Cvičení na lavičce - chůze vpřed


  Březen

  Rekreace a zdravý životní styl

  Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení)

  Rozvoj síly, pohyblivosti

  Hry spojené s během – honičky, hry spojené s házením míče (příprava: přihrávka obouruč ve dvojicích (na místě), hry pro uklidnění

  Skok daleký z místa odrazem snožmo, hod míčkem horním obloukem na dálku  Duben

  Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení)

  Rozvoj rychlosti, vytrvalosti

  Rytmizace říkadel, básní písní; rytmický pohyb

  Kuličkiáda - meziročníková soutěž

  Hry spojené s během – honičky, hry spojené s házením míče (příprava:

  vrchní přihrávka jednoruč na místě, vrchní chytání obouruč na místě), hry na hřišti, hry v přírodě

  Překonávání přírodních i umělých překážek, skok daleký z rozběhu


  Květen

  Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení)

  Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, pohyblivosti, koordinace pohybu

  Hry spojené s během – honičky, hry spojené s házením míče (příprava: vrchní chytání obouruč na místě), hry na hřišti, hry v přírodě

  Překonávání přírodních i umělých překážek, hod míčkem horním obloukem na dálku


  Červen

  Turistika, pobyt v přírodě

  Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení)

  Rozvoj vytrvalosti, síly

  Hry spojené s během – honičky, hry spojené s házením míče, hry na hřišti, hry v přírodě

  Překonávání přírodních i umělých překážek

  Cvičení na lavičce - přeběhy lavičky  Výstupy z školního vzdělávacího programu

  Žák:

  · uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

  · spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

  · zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

  · spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

  · reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   tělocvik 2.pdf
  Žádný popis
  91.38 kB20:25, 21 Srp 2011Pavlína Hublová