Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Časově tematický plán - VLASTIVĚDA pro 5. ročník ZŠ

Stránka naposledy upravena 10:39, 7 Říj 2011 uživatelem Mgr. Michaela Kuklová
  Obsah
  Žádné titulky

  Hodinová dotace                    2 hodiny týdně

  Učebnice                                 Nová škola

   

  ZÁŘÍ

  Česká republika - opakování krajů ze 4. ročníku, Kraj, v němž žijeme (Pardubický kraj), Hlavní město Praha

  ŘÍJEN

  Česká republika - Pardubický kraj

  LISTOPAD

  Česká republika - demokratický stát, Poloha, EU, Mezinárodní organizace,  Praha - hlavní město České republiky, Prezident, vláda, parlament, Státní svátky, Historie města, Pražský hrad, Hradčany, Plán města

  PROSINEC

  Česká republika - součást společenstva hospodářsky vyspělých států, Evropa - sjednocující světadíl, Sousední státy České republiky, Slovenská republika, Polsko, Německo, Rakousko, Evropa - jeden ze světadílů

  LEDEN

  Evropa - poloha, povrch, vodstvo, podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství, obyvatelstvo, Cestujeme po Evropě, Přímořská letoviska, Kulturní památky evropských zemí, Hory a oblasti s neporušenou přírodou

  ÚNOR

  Opakování, Opakování učiva ze 4. ročníku, České země v pravěku, příchod Slovanů, Velkomoravská říše, Vznik českého státu a vláda přemyslovských knížat, Lucemburkové, Karel IV., Husitské války, Život ve středověku, Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové

  BŘEZEN

  Doba pobělohorská, Bitva na Bílé hoře, Život v barokní době (17. a první polovina 18. století), Ve školních lavicích (druhá polovina 18. století), Jan Amos Komenský, Opakování, Světlo rozumu (druhá polovina 18. století), Vláda Marie Terezie, Josefa II. 

  DUBEN

  Život na vesnici, Manufaktury a první stroje, Parní stroj a továrny, Opakování, Obrození měšťanské společnosti (první polovina 19. století), Kapitalismus, Národní obrození, František Palacký, Josef Kajetán Tyl, Z poddaného člověka občan (rok 1848), K. H. Norovský

  KVĚTEN

  Stroje ovládly život (druhá polovina 19. století), Národ sobě, Vznik Rakousko-Uherska, T. G. Masaryk, Opakování, Češi a Němci, Směřujeme k samostatnosti, 1. světová válka, Vznik Československé republiky, Opakování, Tvář Československé republiky, ČSR, Rozvoj kultury a umění

  ČERVEN

  Válečná a poválečná léta, Protektorát, 2. světová válka, Okupace, Od totalitní moci s demokracii, Komunismus, Pražské jaro, Okupace, Sametová revoluce, Opakování, Závěr

  Klíčová slova
  • 5. ročník
  • vlastivěda
  • Časově tematický plán