Přidat do kolekce              hodnotili 3 uživatelé

Časově tematický plán - VLASTIVĚDA pro 5. ročník ZŠ

Stránka naposledy upravena 11:39, 7 Říj 2011 uživatelem Mgr. Michaela Kuklová
    Obsah
    Žádné titulky

    Hodinová dotace                    2 hodiny týdně

    Učebnice                                 Nová škola

     

    ZÁŘÍ

    Česká republika - opakování krajů ze 4. ročníku, Kraj, v němž žijeme (Pardubický kraj), Hlavní město Praha

    ŘÍJEN

    Česká republika - Pardubický kraj

    LISTOPAD

    Česká republika - demokratický stát, Poloha, EU, Mezinárodní organizace,  Praha - hlavní město České republiky, Prezident, vláda, parlament, Státní svátky, Historie města, Pražský hrad, Hradčany, Plán města

    PROSINEC

    Česká republika - součást společenstva hospodářsky vyspělých států, Evropa - sjednocující světadíl, Sousední státy České republiky, Slovenská republika, Polsko, Německo, Rakousko, Evropa - jeden ze světadílů

    LEDEN

    Evropa - poloha, povrch, vodstvo, podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství, obyvatelstvo, Cestujeme po Evropě, Přímořská letoviska, Kulturní památky evropských zemí, Hory a oblasti s neporušenou přírodou

    ÚNOR

    Opakování, Opakování učiva ze 4. ročníku, České země v pravěku, příchod Slovanů, Velkomoravská říše, Vznik českého státu a vláda přemyslovských knížat, Lucemburkové, Karel IV., Husitské války, Život ve středověku, Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové

    BŘEZEN

    Doba pobělohorská, Bitva na Bílé hoře, Život v barokní době (17. a první polovina 18. století), Ve školních lavicích (druhá polovina 18. století), Jan Amos Komenský, Opakování, Světlo rozumu (druhá polovina 18. století), Vláda Marie Terezie, Josefa II. 

    DUBEN

    Život na vesnici, Manufaktury a první stroje, Parní stroj a továrny, Opakování, Obrození měšťanské společnosti (první polovina 19. století), Kapitalismus, Národní obrození, František Palacký, Josef Kajetán Tyl, Z poddaného člověka občan (rok 1848), K. H. Norovský

    KVĚTEN

    Stroje ovládly život (druhá polovina 19. století), Národ sobě, Vznik Rakousko-Uherska, T. G. Masaryk, Opakování, Češi a Němci, Směřujeme k samostatnosti, 1. světová válka, Vznik Československé republiky, Opakování, Tvář Československé republiky, ČSR, Rozvoj kultury a umění

    ČERVEN

    Válečná a poválečná léta, Protektorát, 2. světová válka, Okupace, Od totalitní moci s demokracii, Komunismus, Pražské jaro, Okupace, Sametová revoluce, Opakování, Závěr

    Klíčová slova (Upravit)

    Soubory 0

     

    Komentáře

    K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.