Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Časově tematický plán - PŘÍRODOVĚDA pro 5. ročník ZŠ

Stránka naposledy upravena 19:47, 6 Říj 2011 uživatelem Mgr. Michaela Kuklová
  Obsah
  Žádné titulky

  Hodinová dotace            2 hodiny týdně

  Učebnice                         Prodos

   

  ZÁŘÍ                                  

  Úvod, Země ve vesmíru, Vesmír, Slunce a sluneční soustava, Měsíc, Střídání dne a noci

  ŘÍJEN                               

  Podmínky života na Zemi, Vznik života na Zemi, Sluneční záření, Vzduch, Voda, Půda, Nejběžnější a hospodářsky nejčastější využívané horniny a nerosty, Energetické suroviny, Člověk a energie, Sestavování jednoduchých elektrických obvodů, Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, Vznik, složení a význam půdy, Praktické pozorování půdy v okolí školy

  LISTOPAD                       

  Podmínky života na zemi, Rozmanitost životních podmínek na zemi, Podnebné pásy, Život v různých podnebných pásmech, Přizpůsobení organismů životnímu prostředí, Život v oceánech a mořích

  PROSINEC                      

  Rozmanitost životních podmínek u nás, Leknín bílý, Blatouch bahenní, Netřesk výběžkovitý, Sasanka hajní, Hrách setý, Růže šípková, Lípa srdčitá, Přizpůsobení rostlin změnám ročních období, Rozmanitost rostlin podle stavby těla

  LEDEN                             

  Rozmanitost životních podmínek u nás, Živočichové a jejich rozmanitost, Kočka domácí, Srnec obecný, Krtek obecný, Vlaštovka obecná, Bažant obecný, Kachna divoká, Kapr obecný, Štika obecná, Bělásek zelný

  ÚNOR                               

  Rozmanitost životních podmínek u nás, Včela medonosná, Žížala obecná, Poznávání přírody, Jména rostlin a živočichů, Třídění rostlin, Třídění živočichů, Bezobratlí, Obratlovci

  BŘEZEN                          

  Člověk, Postavení člověka mezi organismy, Původ člověka, Vývoj člověka, Životní prostředí člověka, Základní ústrojí lidského těla, Dýchací soustava, Vylučovací soustava, Trávící soustava, Péče o zdraví, Hygienické návyky, První pomoc při poranění, Přivolání lékařské pomoci, Nutnost zdrženlivosti a opatrnosti při setkávání s neznámými lidmi

  DUBEN                           

  Člověk a technika, Síla, Jednoduché stroje, Páka, Kladka, Kolo na hřídeli, Nakloněná rovina, Výroba železa, Výroba skla, Výroba cukru, Výroba papíru

  KVĚTEN                          

  Člověka a technika, Energie v životním prostředí, Využívání energie člověkem, Elektrická energie, Elektrické přístroje, Složité elektrické přístroje, Elektrická energie a lidský organismus, Chráníme přírodu i sebe

  ČERVEN                          

  Země - planeta lidí, Chráněná území v České republice, Chráněné rostliny a živočichové, Ochrana přírody a životního prostředí

  Klíčová slova
  • 5. ročník
  • Přírodověda
  • Časově tematický plán