Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Rychlí špioni

Stránka naposledy upravena 15:10, 3 Kvě 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl

  zjistit klíčová slova týkající se hodiny, z nich odvodit téma hodiny

  procvičit si probranou slovní zásobu

  Popis aktivity: Rozdělit žáky do skupin po čtyřech (nejlépe tolik žáků do skupiny, kolik slov mají hádat). Žáci si nejprve rozdělí pořadí, ve kterém budou vybíhat. Na učitelův pokyn přijdiu všichni žáci s číslem 1. Učitel jim potichu sdělí slovo, žáci se rychle vrací do své skupiny a dané slovo musí ostatním buď pantomimicky předvést nebo nakreslit (ale nesmí psát). Skupina, která první vykřikne správné slovo, získává bod. Uhodnutá slova se zapíší na tabuli a na konci hry se z nich žáci pokusí odvodit téma hodiny.
  Potřebný čas: 5 - 10 min
  Doporučený věk: 6 - 15
  Potřebné pomůcky:

   

   

   

   

  Využito v předmětu: použito v předmětu anglický jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence: komunikativní
  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy:  použito v této přípravě

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova