Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Echolálie

Stránka naposledy upravena 16:16, 20 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Echolálie můžeme popsat jako automatické opakování slov vyslovených druhou osobou, bez pochopení významu. Echolálie se vyskytují u některých duševních onemocnění, např. u schizofrenie, u některých afázií nebo jedinců s duševní poruchou. Echolálie se objevuje též fyziologicky v raném dětství jako součást vývoje řeči.(Vokurka, Hugo, 2008)

  Echolálii lze označit za chorobné (papouškovité) opakování slabik, slov, vět nebo zvuků  po druhých osobách, obvykle bez pochopení obsahu řeči (bez vědomé kontroly). (http://www.ppp-olomouc.cz/pojmy.html, 28.7.2011)

   

  Echolálie u jedinců s poruchou autistického spektra


  Verbální projev jedinců s poruchou autistického spektra obsahuje četné echolálie. Mohou se u nich vyskytovat buď echolálie bezprostřední (reflexní, okamžité), či tzv. pozdní (časově opožděné). U bezprostředních echolálií jedinec opakuje slyšené, někdy i celou větu nebo frázi. Například při oslovení: „Co děláš, kreslíš si?“ bude reakce: „….kreslíš si, kreslíš?“ Velmi často bývá zachována intonace otázky, dokonce i intonování oznamovací věty mívá charakter otázky. U časově opožděných echolálií dítě produkuje slova- fráze, které v minulosti někdy slyšel, v kontextově zcela neadekvátních souvislostech. (Lechta, 2003, s. 266)

   

  Použité zdroje a literatura

  • LECHTA, V. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha:Portál, 2003. ISBN: 80-7178-801-5
  • VOKURKA, M;HUGO, J.Velký lékařský slovník.8.vyd.Praha: Maxdorf, 2008.ISBN: 978-80-7345-166-0.
  • Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje [online]. 2005 [cit. 2011-07-27]. Pojmy- echolalie. Dostupné z WWW: <http://www.ppp-olomouc.cz/pojmy.html>. 
  Klíčová slova
  • řeč, logopedie, poruchy autistického spektra, echolálie bezprostřední, echolálie pozdní