Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Odborné učiliště

Stránka naposledy upravena 08:48, 18 Zář 2012 uživatelem Petra_Pšeničková
  Toto heslo bylo založeno Jiřím Novotným a Petrou Pšeničkovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Odborní učiliště  je jedním z typů speciálních škol pro žáky s mentálním postižením vedle mateřské školy speciální, základní školy praktické, základní školy speciální a praktické školy. (§ 5,odstavec f  Vyhlášky č. 73, 2005)

  Výuka na odborném učilišti probíhá dle  učebních dokumentů  učebních oborů   skupiny E – odborná učiliště. Každý obor má vlastní kód studia.

  Studium na odborném učilišti

  Studium na odborném učilišti je určené zejména pro žáky s lehkým mentálním postižením.

  Absolventi odborného učiliště jsou připraveni pro výkon povolání odpovídajících příslušnému učebnímu oboru. Příprava trvá tři roky a je ukončena vykonáním závěrečné zkoušky-výučním listem.

  Možnosti pracovního uplatnění absolventů:

  Výuční list jako doklad o ukončení přípravy v odborném učilišti má mimořádný význam z hlediska uplatnění znevýhodněné části populace na trhu práce. Výuční list má celostátní platnost a přímou souvztažnost k výkonu kvalifikované činnosti v rámci řemeslných povolání. Výuční list je rovněž podmínkou k vydání živnostenského oprávnění.

  Pracovní činnost osob s lehkým mentálním postižením může výt velmi produktivní a společensky efektivní.Jsou známé příklady absolventů základní školy praktické, kteří získali výuční list v atraktivním oboru, ve své práci získali značnou míru odbornosti a velmi dobři se uplatnili jako truhláři,tesaři,zedníci apod. .Někteří z nich dokonce samostatně podnikají, a pokud se jim podaří překonat problémy spojené s administrativní části této činnosti, bývají velmi úspěšní. (Teplá, 2003)

  Typy oborů na odborném učilišti :

  •          hutnické práce
  •          formířské práce
  •         zámečnické práce a údržba  
  •         záčnické práce ve stavebnictví
  •         výroba kovové bižuterie
  •         obráběcí práce
  •         strojně montážní práce-montérské práce
  •         strojně montážní práce-automontážní práce
  •         nožířské práce
  •         elektrotechnické  a strojně montážní práce
  •         papírenské práce
  •         keramické práce
  •         výroba lisovaného skla
  •         výroba dutého skla
  •         práce při výrobě bižuterie a ozdobných předmětů-výroba bižuterie
  •         pečivářské a cukrovinářské práce
  •         cukrářské práce
  •         mlékařské práce
  •         řeznické a uzenářské práce
  •         konzervárenské práce
  •         přádelnické práce
  •         pletařské práce
  •         šití oděvů
  •         šití prádla
  •         kloboučnické práce
  •         brašnářské a sedlářské práce
  •         obuvnické práce
  •         kartáčnické a košíkářské práce
  •         košíkářské práce
  •         truhlářské práce
  •         tesařské a truhlářské práce-truhlářské práce ve stavebnictví
  •         dřevařské práce
  •         čalounické práce
  •         kamenické práce
  •         malířské,lakýrnické,natěračské práce
  •         sklenářské práce
  •         tesařské a truhlářské práce-tesařské práce
  •         železobetonářské práce
  •         pokrývačské práce
  •         zahradnické práce
  •         opravářské práce
  •         pěstební a lesnické práce
  •         kuchařské práce
  •         prodavačské práce
  •         práce v autoservisu
  •         práce v čistírnách a prádelnách

  Použité zdroje a literatura

  • MŠMT: Vyhláška 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • TEPLÁ, M. a kolektiv autorů: Speciálně pedagogická čítanka. Praha: PedfUK 2003. ISBN 80-7290-109-5.
  • MŠMT: Věstník 10/2004 - Informace odboru  speciálního vzdělávání a institucionální výchovy – 24 o platnosti učebních dokumentů  učebních oborů skupiny E – odborná učiliště k 1. září 2004, Č.j. 25 668/2004-24).

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  • VALENTA, M.,KŘEJČÍŘOVÁ, O: Psychopedie: Didaktika mentálně retardovaných. Olomouc: Univerzita Palackého-Pedagogická fakulta, 1992. ISBN 80-85931-65-6.
  Klíčová slova
  • lehká mentální retardace
  • mentální postižení
  • odborné učiliště
  • vzdělávání osob s mentálním postižením