Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Odpovědná spotřeba

Stránka naposledy upravena 10:01, 9 Črvn 2010 uživatelem David Pokorný
  Obsah
  Žádné titulky

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno JIřinou Svobodovou, členkou expertní skupiny Metodického portálu.

  Odpovědná spotřeba spočívá v tom, že spotřebováváme jen to, co opravdu potřebujeme. Známe důsledky svých spotřebních rozhodnutí, přebíráme svůj díl zodpovědnosti za dění věcí ve světě a nenecháváme se ovlivňovat každoročně novými trendy a reklamou. Dáváme přednost kvalitě před kvantitou, zajímá nás původ věcí, které nakupujeme a jak byly vyrobeny. Dbáme na to, aby při jejich výrobě nedocházelo k porušování lidských práv a ničení vzácných přírodních oblastí.

  Osobní spotřeba člověka se skládá především z potravin, vody, spotřebního zboží a energie. V rozvinutých zemích žije malá část obyvatel Země, v porovnání se zbytkem světa mají několikanásobně vyšší spotřebu přírodních zdrojů a produkují více odpadů. Proto bychom se měli snažit snižovat svou ekostopu ve všech kategoriích. Tím současně snižujeme množství odpadů, které se každoročně ocitá na skládkách či ve spalovnách a také množství škodlivin vypouštěných do ovzduší či pesticidů v půdě.
   
  Odpovědný spotřebitel se orientuje na ty druhy zboží, u nichž je výrobní spotřeba malá a celý výrobní proces i likvidace vzniklého odpadu respektuje přírodní limity a lidská práva. Preferuje např. produkty vyrobené z místních zdrojů, aniž by přitom docházelo k degradaci místní přírody a krajiny nebo porušování lidských práv. Svým chováním uvědoměle přispívá k úsporám energie a vody, neplýtvá potravinami, tříděním odpadu podporuje další využití druhotných surovin.

  zpracováno podle: http://www.hraozemi.cz/odpovedna-spotreba.html

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova