Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

SOLE - Self Organised Learning Environment

Stránka naposledy upravena 20:21, 13 Říj 2015 uživatelem PhDr. Jan Voda, Ph.D.
  Obsah
  Žádné titulky

  SOLE znamená samoorganizované učební prostředí. V praxi přináší učení založené na zvídavosti (Enquiry Based Learning), avšak poněkud v jiném prostředí než je běžná třída. Speciálně upravenou studovnu představuje prostor, ve kterém je 6 půlkruhových stolů, na každém z nich 1 laptop u kterého pracuje 3 5 žáků (1 skupinka).

  Po zahájení dostanou žáci “zvídavé otázky”, které se týkají látky, jež má být za hodinu probrána a je v souladu se ŠVP. Např. Jak vznikají horniny? Kde vznikají vulkány a hurikány a jak se od sebe liší? Následně třída pracuje bez přítomnosti učitele, který po zadání otázek dětem ze třídy odchází a sleduje práci žáků mimo třídu. Role učitele spočívá právě ve specifické přípravě a důkladné promyšlenosti zvídavých otázek na danou výuku. Práci žáků řídí šerif“ zvolený spolužáky na začátku hodiny. Šerif je “spojka” mezi žáky a učitelem. Jen s ním třída během práce komunikuje a řeší vzniklé situace. Šerif v případě potřeby zprostředkovává komunikaci mezi třídou a učitelem, který práci žáků dozoruje z exteriéru učebny.

  Třída pracuje podle následujících pravidel:

  • Studenti si vytvoří skupiny okolo 4 členů.
  • Žáci si vybírají své vlastní skupiny.
  • Mohou kdykoliv skupiny měnit.
  • Děti mohou obcházet a pozorovat ostatní skupiny, co dělají a mohou to sdělovat své vlastní skupině (mohou tedy opisovat, radit si a pomáhat).
  • Po vymezeném času by žáci měli být připraveni prezentovat své odpovědi.

   

  Zdroj: https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/...-support-pack/

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova