Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Revize kurikula

Stránka naposledy upravena 07:58, 27 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Obsah
  Žádné titulky

  Toto heslo bylo založeno Davidem Pokorným,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Revize kurikula v našem pojetí představuje proces kritického přehodnocování rámcových vzdělávacích programů (RVP) na základě vnějších podnětů a dat zjištěných při hodnocení kurikula. Při revizi se tedy ověřuje, zda platná stávající RVP zohledňují nové podněty a zda jsou nebo nejsou příčinou problémů zjištěných při hodnocení kurikula.
   
  Při revizi se zjišťuje a zvažuje, zda je třeba některé části (pasáže) RVP měnit, aby byl RVP funkční, odpovídal novým podmínkám vzdělávání.
   
  Důležité však je, že revize samotného RVP nemusí nutně znamenat jeho změnu. Naopak, závěry z revize mohou ukázat, že ke změně nemusí dojít (změna RVP není nutná).
  Revize můžeme chápat jako pravidelné hodnocení, zkoumání funkčnosti textu dokumentu.
  Klíčová slova
  • kurikulum
  • revize