Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Řešení problémů (kompetence)

Stránka naposledy upravena 08:00, 27 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Lucií Slejškovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.


  Výklad hesla

  Řešení problémů je v českém prostředí uváděno jako jedna z (klíčových) kompetencí nebo životních dovedností důležitých pro život v dnešním světě.[potřeba odkazu na lit.]

  V užším slova smyslu můžeme tuto kompetenci definovat jako „překonávání překážek, abychom našli odpověď na nějakou otázku nebo dosáhli určitého cíle v případě, kdy si cestu k cíli nemůžeme snadno a okamžitě vybavit. V tomto pojetí  vyžaduje řešení problému navržení několika možností řešení, jejich porovnání a uvážený výběr jednoho řešení, uskutečnění vybraného postupu a zhodnocení úspěšnosti.“ [1]

  V pedagogice se s tímto pojmem setkáváme obvykle v širším pojetí. V něm se do kompetence (k) řešení problémů zahrnují i další dovednosti, které kladou nárok na naše myšlení a rozhodování. Průkopníci pojetí klíčových kompetencí, Belz a Siegriest [2], definují tuto kompetenci jako „připravenost a schopnost jednotlivce převzít v přiměřeném rozsahu odpovědnost nebo spoluzodpovědnost, zpracovávat samostatně informace, plánovat výsledky, dokumentovat a shrnovat; systematickými postupy a prozíravým myšlením optimalizovat průběh prací.“ Tuto kompetenci spojují se schopností být otevřený k poznávání nových a originálních postupů a k hledání a nacházení alternativ, tedy s jistou dávkou kreativity.

  V českém prostoru je kompetence (k) řešení problémů považována za typickou nadpředmětovou kompetenci, což znamená, že se může rozvíjet v jakékoliv oblasti lidského konání. Za klíčovou kompetenci je považována jak v oblasti celoživotního učení (a bývá často předmětem dalšího vzdělávání a rekvalifikace), tak v oblasti primárního vzdělávání. Jako jedna z klíčových kompetencí se řešení problémů objevuje v rámcových vzdělávacích programech pro všechny stupně vzdělávání. Z členských zemí EU mají podobné chápání této kompetence také například Finsko, Švédsko, Skotsko nebo Irsko. Naproti tomu například Evropský referenční rámec stanovující doporučení pro vzdělávací politiky v oblasti rozvoje klíčových kompetencí obyvatel členských zemí tuto klíčovou kompetence nedefinuje, ale její prvky zařazuje do kompetencí dalších.

  ________________________________________________________________________Template:Vyklad hesla#

  Další doporučené odkazy ke studiu

   

  Upravit sekci

  Klíčová slova
  • kompetence
  • řešení problémů