Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Metoda dobrého startu

Stránka naposledy upravena 09:50, 17 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Jindřichem Strejčkem,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla:

  Metoda dobrého startu (MDS) je metodou využivanou v předškolním vzdělávání.

  MDS akceptuje přístup, kdy se otázka vztahu mezi psychikou a motorikou chápe jako spojení poznávacích procesů a motoriky v jeden celek, a to vše za účasti emocionálně motivační sféry. Součástí jemné motoriky je také grafomotorika, jejíž rozvoj je zejména na konci předškolního období velmi důležitý. K ovládání pohybu rukou je nejdůležitější rozvoj cíleného pohybu a úchopu. Rozvoj grafomotoriky je také důležitý především jako prostředek pro nástup školní docházky. (Minaříková 2010)

  Použité zdroje a literaura

  MINAŘÍKOVÁ, Lenka. Metodický portál, Články: „Malované písničky“ [online].05. 01. 2010. [cit.15. 02. 2010. ]. ISSN 1802-4785.Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/6783...-PISNICKY.html>.

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

   Příklady z praxe <Přidat příklad>


  Klíčová slova
  • MDS
  • metoda dobrého startu
  • předškolní vzdělávání